Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6572
Title: Craft in contemporary design culture in Turkey: Silversmithing in Grand Bazaar
Other Titles: Çağdaş tasarım kültüründe zanaat: Kapalıçarşı'da gümüş işçiliği
Authors: Tarcan, Berilsu
Advisors: Tunç Cox, Ayça
Keywords: Industrial design
Craft
Craftsmanship
Production techniques
Apprenticeship
Tacit knowledge
Silversmithing
Kapalıçarşı
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Tarcan, B. (2017). Craft in contemporary design culture in Turkey: Silversmithing in Grand Bazaar. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Many researchers have investigated and analysed specific craft traditions and their practice in Turkey. Traditional production techniques, craft and design of cultural objects and different handicrafts from Turkey have been important research subjects. However, definition of tradition, culture and craft have changed over time, and keeps changing. The influence of these elements on product design and how they shifted within time should be studied more extensively. This thesis explores one of the craft neighborhoods in Turkey and suggests new ways craft can be implemented into product design today. For this purpose, craft’s history and relation to design and technology is investigated. A part of the field study was conducted with students of industrial design at İstanbul Bilgi University, as a part of their 2nd year studio course; in which the students were paired with craftsmen in Kapalıçarşı area, one of the historic craft neighborhoods in İstanbul. A traditional craft from Turkey, silversmithing, is taken as an example and implemented into product design. Moreover, in-depth interviews were conducted with the silversmiths in the area, to question the situation of craft today, and outcomes were discussed in terms of how it can be related with product design.
Birçok araştırmacı, Türkiye'de belirli zanaat geleneklerini ve uygulamalarını araştırmış ve analiz etmiştir. Geleneksel üretim teknikleri, Türkiye'den kültür objelerinin zanaat ve tasarımı önemli araştırma konusu olmuş ve farklı el sanatları incelenmiştir. Bununla birlikte, gelenek, kültür ve zanaatin tanımlaması zamanla değişti ve değişmeye devam etmektedir. Bu unsurların ürün tasarımına etkisi ve zaman içerisinde nasıl değişim geçirdikleri daha kapsamlı incelenmelidir. Bu tez, Türkiye'deki zanaat mahallelerinden birini araştırır ve günümüzde ürün tasarımına zanaatin uygulanması için yeni yollar önerir. Bu amaçla zanaatın geçmişi ve tasarım, teknoloji gibi kavramlar ile ilişkisi araştırılmıştır. Alan çalışmasının bir kısmı, 2. sınıf stüdyo dersinin bir parçası olarak; İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım öğrencilerinin İstanbul’un tarihi yerlerinden biri olan Kapalıçarşı bölgesindeki zanaatkarlarla eşleştirilmesi ile gerçekleştirildi. Bu sayede, Türkiye'den gelen geleneksel bir zanaat olan gümüş eşya üretimi, örnek alınarak ürün tasarımına uyarlanmıştır. Ayrıca gümüş eşya üreten ve sayıları gittikçe azalmakta olan ustalarla konuşularak, günümüzde zanaatin durumu ve ürün tasarımı ile nasıl ilişkilendirilebileceği üzerine sonuçlar tartışılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2017
Includes bibliographical references (leaves: 151-159)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6572
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001594.pdfMasterThesis47.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22,804
checked on May 20, 2024

Download(s)

452
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.