Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6162
Title: Heterojen ağlarda veri katarı seçimi tabanlı girişim hizalama için uyarlamalı sınırlı geri besleme yöntemi
Other Titles: Adaptive limited feedback scheme for stream selection based interference alignment in heterogeneous networks
Authors: Aycan, Esra
Özbek, Berna
Le Ruyet, Didier
Keywords: Limited feedback
Interference alignment
Heterogeneous networks
Heterojen ağlar
Girişim hizalama
Sınırlı geri besleme
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Aycan Beyazıt, E., Özbek, B., and Le Ruyet, D. (2016, May 16-19).Heterojen ağlarda veri katarı seçimi tabanlı girişim hizalama için uyarlamalı sınırlı geri besleme yöntemi. Paper presented at the 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016. doi:10.1109/SIU.2016.7495921
Abstract: Bu bildiride, sınırlı geri beslemeli heterojen ağlar için veri katarı seçimi tabanlı bir girişim hizalama yöntemi sunulmuştur. Sunulan veri katarı seçimi yöntemi, veri katarlarını ilk olarak piko kullanıcılarından seçmeye başlar, daha sonra veri hızını artıran en güçlü veri katarı ile seçim işlemi devam eder ve tüm kullanıcıların en az bir veri katarının olması sağlanır. Seçim işleminden sonra, seçilen veri katarı ile diğerleri arasında oluşan girişimler ortogonal projeksiyonlarla önlenir. Sınırlı geri beslemeli kanalda toplam kapasite, uyarlanır bit paylaşımıyla iyileştirilmektedir.
In this paper, a stream selection based interference alignment method is presented for heterogeneous networks with limited feedback. The presented stream selection approach initially selects streams from the user of the pico cell, continuing with the strongest streams among the unselected streams that increase the sum rate while each user receives at least one stream. After the selection procedure, the interferences between the selected stream and the unselected streams are mitigated by orthogonal projections. The sum capacity is improved by adaptive bit allocation in limited feedback channel.
Description: 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016; Zonguldak; Turkey; 16 May 2016 through 19 May 2016
URI: http://doi:.org/10.1109/SIU.2016.7495921
http://hdl.handle.net/11147/6162
ISBN: 9781509016792
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6162.pdfConference Paper365.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

182
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.