Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5812
Title: In situ production of cationic lipid coated magnetic nanoparticles in multiple emulsions for gene delivery
Other Titles: Gen aktarımı için katyonik lipid kaplı manyetik nanoparçacıkların çoklu emulsiyonlar kullanılarak yerinde üretimi
Authors: Akbaba, Hasan
Selamet, Yusuf
Kantarcı, A. Gülten
Keywords: Cationic magnetic nanoparticle
Gene delivery
Iron oxides
Magnetofection
Multiple emulsion
Superparamagnetic
Issue Date: 2016
Publisher: Marmara Üniversitesi
Source: Akbaba, H., Selamet, Y., and Kantarcı, A. G. (2016). In situ production of cationic lipid coated magnetic nanoparticles in multiple emulsions for gene delivery. Marmara Pharmaceutical Journal, 20(2), 72-78. doi:10.12991/mpj.20162069254
Abstract: Magnetic nanoparticles are effective delivery systems to target therapeutic genes by the attractive forces of magnetic fields. Curative effects depending on dose of nucleic acids or drugs increased, while cytotoxic effects minimized with these systems. In this study, a novel magnetic nanoparticle synthesis method was developed by combining advantages of microemulsion and multiple emulsion methods. Particle size, zeta potential, magnetization, complex formation with nucleic acids, DNase I protection ability, and cytotoxicity levels were examined. At last, magnetic nanoparticles were obtained with a promising synthesis method and it is determined that they are sufficiently small, non-toxic and have optimal surface properties for systemic delivery of nucleic acids.
Manyetik nanopartiküller manyetik alanın çekim kuvvetini kullanarak terapötik genleri etkili bir şekilde aktaran sistemlerdir. Bu sistemlerde, ilaç ve nükleik asit dozuna bağlı tedavi edici etki artırılırken, sitotoksik etkiler en aza indirgenir. Bu çalışmada mikroemulsiyon ve çoklu emülsiyon metotlarının avantajları bir araya getirilerek yeni bir manyetik nanopartikül üretim yöntemi geliştirilmiştir. Partikül boyutu, zeta potansiyeli, manyetizasyon değeri, nükleik asitler ile kompleks oluşumu, DNaz I’e karşı koruma yeteneği ve sitotoksisite derecesi araştırılmıştır. Son olarak, manyetik nanopartiküller gelecek vaat eden bir sentez yöntemi ile elde edilmiş ve nükleik asitlerin sistemik taşınması için yeterli derecede küçük boyutta, toksik olmayan ve ideal yüzey özelliklerine sahip oldukları belirlenmiştir.
URI: http://doi.org/10.12991/mpj.20162069254
http://hdl.handle.net/11147/5812
ISSN: 1309-0801
Appears in Collections:Physics / Fizik
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5812.pdfMakale531.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Dec 9, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

44
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

20
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.