Show simple item record

dc.contributor.authorÜlke, Aslı
dc.contributor.authorÖzkul, Sevinç
dc.contributor.authorTayfur, Gökmen
dc.date.accessioned2017-03-20T11:09:40Z
dc.date.available2017-03-20T11:09:40Z
dc.date.issued2011-04
dc.identifier.citationÜlke, A., Özkul, S., ve Tayfur, G. (2011). Ampirik yöntemlerle Gediz Nehri için askıda katı madde yükü tahmini. Teknik Dergi, 22(2), 5387-5407.en_US
dc.identifier.issn1300-3453
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5098
dc.description.abstractIt is essential to predict suspended sediment load for understanding river morphology, design of dams, water supply problems, management of reservoirs and determination of pollution levels in rivers. The suspended sediment load can be determined by means of several methods such as direct measurements at the sediment gauging stations, sediment rating curve, son modeling methods, and empirical methods which are based on experimental works. The objective of this study is first to determine the best empirical method for Gediz river and then to improve the determined method by genetic algorithm (GA). It is seen that the GA improved Brooks method can be used for Gediz River Basin. In addition, this method was compared with other soft computing (ANN, ANFIS) methods and its performance is found to be as good as them.en_US
dc.description.abstractAkarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların projelendirilmesinde, içme ve kullanma suyu temin problemlerinde, havza yönetimi çalışmalarında, akarsudaki kirlilik seviyelerinin belirlenmesinde askıda katı madde yükünün doğru tahmini oldukça büyük önem taşır. Akarsulardaki askıda katı madde miktarı, sediment gözlem istasyonlarında yapılan doğrudan ölçümler, sediment anahtar eğrisi, esnek modelleme yöntemleri, deneysel çalışmalara dayanan yaklaşımlar gibi farklı yöntemlerle belirlenebilmektedir. Bu calışmada, Gediz Nehri için en uygun ampirik bağıntının belirlenmesi ve Ege Bölgesi Gediz Havzası için bulunan bu bağıntının genetik algoritma ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, genetik algoritma ile iyileştirilmiş Brooks yönteminin Gediz Havzasında uygulanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, bu metod diğer esnek (ANN, ANFIS) metodlar ile karşılaştırılmış ve onlar kadar iyi performans göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuspended sedimentsen_US
dc.subjectBrooks methoden_US
dc.subjectEmpirical methodsen_US
dc.subjectGenetic algorithmsen_US
dc.subjectSoft computing methodsen_US
dc.subjectGediz Riveren_US
dc.titleAmpirik yöntemlerle Gediz Nehri için askıda katı madde yükü tahminien_US
dc.title.alternativeEmpirical methods for predicting suspended sediment load in Gediz Riveren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR2054en_US
dc.contributor.institutionauthorTayfur, Gökmen
dc.relation.journalTeknik Dergien_US
dc.contributor.departmentİYTE, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage5387en_US
dc.identifier.endpage5407en_US
dc.identifier.wosWOS:000289709800003
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-79956061619
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record