Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4872
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Mineen_US
dc.contributor.advisorAktaş, Engin-
dc.contributor.authorMamaklı, Fatma Sezgi-
dc.date.accessioned2017-02-21T07:27:20Z-
dc.date.available2017-02-21T07:27:20Z-
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.citationMamaklı, F. S. (2016). Identification of Vezirağa Aqueduct in İzmir as a historical monument. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4872-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2016en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2019.08.10en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 102-105)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxiii, 142 leavesen_US
dc.description.abstractDuring 17th century, the developing commercial activities in İzmir took the attentions of senior people from the government to the city. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa realized the lack of water supply in İzmir and ordered to construct an aqueduct on Melez valley and fountains to the city center. The system was constructed in 1674 with an aqueduct named Vezirağa Aqueduct, ten old restored fountains and seventy-three new fountains in the city center. This study aims to identify historical, architectural and structural characteristics of Vezirağa Aqueduct so that its heritage values and conservations problems can be understood. The geographical and historical characteristics of Vezirağa Aqueduct are described by taking the effects of site and the socio-cultural situation of city into consideration. The architectural characteristics of the aqueduct are prepared by using the site survey datas to reveal the current condition and find out the original state. The original state of the structure explains its historical value and the importance during the construction period. The resistance assesment of the structure is defined by using equivalent static analysis and dynamic analysis by using finite element modeling and time-history analysis. Finally, the historical, architectural and structural characteristics of Vezirağa Aqueduct prove its historical, documentary and aesthetic values and the structural problems that can damage the aqueduct and affect its values.en_US
dc.description.abstract17. yüzyıl boyunca, İzmir’de gelişen ticari activiteler devletin üst düzey insanlarının ilgisini şehir üzerine toplamıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa İzmir’deki su sağlama sistemi eksikliğini farketmiş ve Melez vadisine bir su kemeri, şehir merkezine ise çeşmeler yapılmasını buyurmuştur. Sistem 1674’de Vezirağa Su Kemeri olarak isimlendirilen su kemerini, on eski restore edilmiş çeşmeyi ve yetmiş üç yeni çeşmeyi kapsayacak şekilde inşa edilmiştir. Bu çalışma Vezirağa Su Kemerinin tarihi değerinin ve koruma problemlerinin anlaşılması için tarihi, mimari ve yapısal özelliklerinin tanımlanmasını amaçlar. Vezirağa Su Kemerinin tarihi ve coğrafi özellikleri, bölgenin etkileri ve şehrin sosyokültürel yapısı göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Yapının mimari özellikleri bugünkü ve özgün durumunu ortaya koymak için arazi çalışmalarından elde edilen bilgilerle hazırlanmıştır. Yapının özgün durumu inşası sırasındaki önemini ve tarihi değerini açıklar. Yapının olası yüklere karşı direnç değerlendirilmesi eşdeğer statik yöntem ve dinamik analizin, sonlu eleman modellemesi yapılarak ve zaman tanım alanında hesap yöntemi kullanılarak uygulanması ile tanımlanmıştır. Vezirağa Su Kemerinin tarihi, mimari ve yapısal özellikleri yapının tarihi, belge ve estetik değerlerini ve yapıya zarar verip değerlerini etkileyecek yapısal sorunları ortaya koyar.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technology-
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKöprülü Fazıl Ahmet Paşaen_US
dc.subjectIzmiren_US
dc.subjectMelez valleyen_US
dc.subjectVezirağa Aqueducten_US
dc.subjectHistorical monumenten_US
dc.titleIdentification of Vezirağa Aqueduct in Izmir as a historical monumenten_US
dc.title.alternativeİzmir'deki Vezirağa Su Kemerinin tarihi bir anıt olarak tanımlanmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authoridTR114358en_US
dc.institutionauthorMamaklı, Fatma Sezgi-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001530.pdfMasterThesis59.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

130
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.