Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4844
Title: Differences in the uses and needs of neighborhood parks: A case study about female park users in Balçova (Izmir, Turkey)
Other Titles: Mahalle parklarının kullanımları ve ihtiyaçlarında farklılıklar: Balçova'daki (izmir, Turkey) kadın park kullanıcılarına dair bir örneklem çalışması
Authors: Kaştaş Uzun, İpek
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Neighborhood parks
Public spaces
Park provision
Urban inequalities
Gender
Publisher: İzmir Institute of Technology
Izmir Institute of Technology
Source: Kaştaş Uzun, İ. (2016). Differences in the uses and needs of neighborhood parks: A case study about female park users in Balçova (İzmir, Turkey). Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Neighborhood parks as important public open green spaces are supposed to provide certain opportunities of improving physical and mental health, socializing with others and developing public expression and identity in neighborhoods. However, on the contrary to ideal definitions of public open green spaces as open and accessible to all groups of the society, in real life this “access” is not guaranteed for all, mainly due to unequal distribution of resources. Especially certain groups of the society experience urban inequalities due to unequal distribution of resources. Women is one those groups who experience urban inequalities. The aim of this thesis is to produce a comprehensive research method that adopts a need-based approach to understand underlying causes of different user groups’ park needs and uses by looking at the different experiences of women in neighborhood parks based on their park perceptions as an example. Therefore, I conducted a case study in the neighborhood parks in Balçova, İzmir, Turkey with "mixed method" as a combination of both qualitative and quantitative data collection and analysis methods. I realized detailed observations, questionnaires, structured and un-structured interviews with Balçova residents in neighborhood parks and community houses. As a result, this study contributes to the scientific literature with the produced comprehensive research method, park improvement suggestions that consider the differences in the needs and uses of neighborhood parks and a raised awareness regarding the park needs of women, especially the ones who are bound to neighborhood space with limited social and leisure activity opportunities.
Mahalle parkları kullanıcılarına çeşitli imkanlar sunan, önemli birer açık ve yeşil kamusal alanlardır. Bu imkanların başında fiziksel ve psikolojik sağlığın iyileştirilmesi, insanlar ile sosyalleşme şansı, kamusal alanda kendini ve fikirlerini diğer insanlara ifade edebilme şansı gelir. Ancak açık ve yeşil kamusal alanlar için ideal durumlar baz alınarak yapılan ve bu mekanları herkesin erişimine açık olarak tanımlayan ifadelerin aksine, gerçek hayatta bu mekanlara erişim herkes için mümkün değildir. Bu da temel olarak kamusal kaynakların hakça dağıtılmamasından doğar. Bu durumdan toplum içerisinde özellikle belirli gruplar daha çok zarar görür ve kentsel eşitsizliklere maruz kalırlar. Bu grupların başında da kadınlar gelir. Bu tez farklı kullanıcı gruplarının mahalle parklarını kullanırken ki ihtiyaçlarını ve farklı kullanım deneyimlerini kadın kullanıcılar özelinde incelemeyi, toplumsal cinsiyete dayalı olarak deneyimlenen kentsel eşitsizliklerin altında yatan nedenlerin anlaşılmasını, kadınların park kullanımlarının arttırılması için düzenlemelerin yapılması için gereken bilginin üretilmesini ve amaçlar. Bu amaç için Balçova, İzmir, Türkiye’de karma yöntemli, niteliksel ve niceliksel verileri ve analiz yöntemlerini bir araya getiren bir alan çalışması uyguladım. Bu alan çalışması kapsamında Balçova’da yaşayan kişiler ile mahalle parklarında ve semt evlerinde detaylı gözlem, anket ve röportaj çalışmaları gerçekleştirdim. Sonuç olarak bu çalışma bilimsel literatüre üç şekilde katkı sağlar: İhtiyaca dayalı kaynak dağıtımını baz alarak kapsamlı bir araştırma metodu önerisi, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran park geliştirme modeli ve de özellikle mahalle alanına bağımlı yaşayan, kısıtlı sosyal ve dinlence aktivitesi imkanına sahip olan ve kamusal alanın bir parçası olmakta zorlanan kadınların ihtiyaçları hakkında bir farkındalık yaratılmasıdır.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, City Planning, İzmir, 2016
Full text release delayed at author's request until 2018.08.08
Includes bibliographical references (leaves: 265-293)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xv, 308 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4844
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001497.pdfDoctoralThesis10.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

236
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

84
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.