Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşaran, Tahsinen_US
dc.contributor.advisorErek, Aytunçen_US
dc.contributor.authorKaymaz, Özben-
dc.date.accessioned2016-04-27T08:43:23Z
dc.date.available2016-04-27T08:43:23Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationKaymaz, Ö. (2015). Investigation of oil flow and heat transfer in transformer radiator. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4560
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2015en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 86-87)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish an Englishen_US
dc.descriptionxiii, 87 leavesen_US
dc.description.abstractTransformer losses are produced by the current passing through resistance on the winding conductors. These losses are converted to heat energy as all electrical machines. Transformer life depends on the aging of cellulose-based insulation material in winding. Winding temperature must be kept below a certain temperature limit, because the excess heat in the windings directly accelerates the aging of insulation material. Oil-immersed transformers are cooled by using transformer oil. In this study, flow and heat transfer of transformer radiator filled with mineral oil, silicone oil and ester oil were investigated. Oil in radiator was modelled in 3D, thereby oil flow volume was created, heat transfer calculations were made with using different type transformer oils and investigation of flow behavior is studied. Temperature dependent density, thermal conductivity and viscosity values are obtained from oil suppliers. Transformer oil database was composed by using curve fitting methods in MathCAD Software to use in CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis in Fluent software. Finally, the pressure differences were obtained for each oil type. According to the velocity versus pressure difference graph that was obtained from the results of this study, inertial resistance and viscous resistance could be described which are required in future studies to use porous medium approach. Number of elements and computation domain will be decreased by using porous medium approach, then complete transformer model could be analyzed. Additionally, thermal characteristics of transformer oils were obtained and compared in this study. Accordingly, natural ester oil had the best heat transfer and pressure drop.en_US
dc.description.abstractTransformatör kayıpları sargı iletkeni üzerinden geçen direncin oluşturduğu akımdan kaynaklanır. Tüm elektrik makinelerinde olduğu gibi, oluşan kayıplar ısı enerjisine dönüşür. Transformatör ömrü, sargıda bulunan selüloz bazlı izolasyon malzemesinin yaşlanmasına bağlıdır. Sargı içerisinde oluşan fazla ısı doğrudan doğruya izolasyon malzemesinin yaşlanmasını hızlandırdığı için, sargı sıcaklığı önceden belirlenmiş olan sıcaklık sınırlarında tutulur. Yağlı tip transformatörler, transformatör yağı kullanılarak soğutulmaktadır. Bu çalışmada, mineral yağ, silikon yağ ve ester yağ kullanılan transformatör radyatöründe akış ve ısı transferi incelenmiştir. Radyatör içerisinde bulunan transformatör yağı 3 boyutlu olarak modellenmiş, böylece yağ akış hacmi oluşturulmuş, farklı tipte transformatör yağlarının ısı transferi hesaplamaları yapılmış ve akışın gösterdiği davranış incelenmiştir. Yağ tedarikçilerinden sıcaklığa bağlı olarak değişen yoğunluk, ısı sığası, ısıl iletkenlik ve viskozite değerleri sağlanmıştır. Transformatör yağına ait veriler, ANSYS Fluent simulasyon yazılımında HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizlerinde kullanılmak üzere, MathCAD yazılımında eğri uydurma yöntemleri ile oluşturulmuştur. Sonuç olarak, rher bir yağ için radyatör boyunca oluşan basınç farkları elde edilmiştir. Bu çalışma neticesinde gelecek çalışmalarda gözenekli ortam yaklaşımının kullanılabilmesi amacı ile hıza bağlı olarak değişen basınç farkları grafiği elde edilmiştir. Böylece gözenekli ortam modellemesinde gerekli olan atalet direnci ve viskoz direnç katsayıları tanımlanabilecektir. Gözenekli ortam yaklaşımı kullanılarak, eleman sayısı ve çözüm süresi düşürülecek, böylece tüm bir transformatör analizi yapılabilecektir. Ayrıca, bu çalışma ile transformatör yağlarının karakteristikleri de elde edilerek, birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre, doğal ester yağ, ısı transferi ve basınç düşümü açısından diğer yağlara göre daha iyi bir performans göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCFDen_US
dc.subjectTransformeren_US
dc.subjectTransformer oilen_US
dc.subjectTransformer radiatoren_US
dc.subjectFluid dynamicsen_US
dc.titleInvestigation of oil flow and heat transfer in transformer radiatoren_US
dc.title.alternativeTrasformatör radyatöründe yağ akışının ve ısı transferinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.institutionauthorKaymaz, Özben-
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Energy Systems Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypemasterThesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001424.pdfMasterThesis5.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

316
checked on Jul 25, 2021

Download(s)

206
checked on Jul 25, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.