Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4435
Title: A proposal for a retrofitting model for educational buildings in terms of energey efficient lighting criteria
Other Titles: Eğitim binaları için enerji etkin aydınlatma ölçütleri açısından bir iyileştirme modeli önerisi
Authors: Bayram, Göze
Advisors: Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Keywords: Lighting
Daylighting
DIALux
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Bayram, G. (2015). A proposal for a retrofitting model for educational buildings in terms of energey efficient lighting criteria. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: It has been crucial to benefit from daylighting and artificial lighting together as an integrated system in educational buildings to use energy efficiently during the day, since a well-designed lighting increases learning and working performance. The aim was to find the optimum values for daylighting to achieve visual comfort conditions and artificial lighting design parameters for minimum energy consumption for an educational building. For this purpose, six rooms having different orientations, sizes, function and façade configuration were selected from case building, Department of Mechanical Engineering in İzmir Institute of Technology, to evaluate and propose energy efficient lighting design by retrofitting scenarios. The main concern was that none of the rooms had its own proper solution for façade design according to the recommendations for daylighting and energy efficient usage. Input paramaters such as fenestration, light shelves, shading devices, surface colours, lighting fixture types and layouts were studied in scenarios by using daylighting simulation tool, DIALux. In real life application, it is possible to benefit from daylighting effectively and to minimize energy consumption by using intelligent sensors connected to the shading automation systems. This would be the best solution for visual comfort and energy efficiency in buildings. Thus, this study focused on optimum values of the input parameters which would provide such foreknowledge for such systems. In order to obtain energy efficient lighting performance in an educational building, it is important to evaluate the results for retrofitting that will be a guide for designers, architects and researchers.
Öğrenme ve çalışma performansını arttırması ve tüm gün kullanılan mekanlar olması nedeniyle, eğitim yapılarında enerjinin etkin kullanımı açısından doğal aydınlatmanın yapay aydınlatma ile birlikte verimli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, seçilen mekanlar için görsel konfor koşullarına uygun olarak optimum gün ışığı değerleri ile minimum enerji tüketimi için yapay aydınlatma tasarım parametrelerini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, bir eğitim yapısı olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Binası’nda farklı yönlere bakan, farklı büyüklük, işlev ve cephe tasarımına sahip altı adet mekan seçilmiş, değerlendirme yapılarak iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Seçilen bu mekanların ortak sorunu, gün ışığı doğal aydınlatma ve enerji etkin kullanım açısından sahip oldukları özelliklere göre uygun cephe tasarımlarına sahip olmamalarıdır. İyileştirme çalışmalarında; pencere cam geçirgenliği, çerçeve katsayısı, ışık rafı, gölgeleme elemanları, yüzey renkleri, armatür tipi ve düzeni gibi çeşitli parametreler üzerinden oluşturulan senaryolarda DIALux programı kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Uygulamada, gölgeleme otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan akıllı sensörler yardımıyla, gün ışığından optimum düzeyde faydalanma ve minimum enerji tüketimi sağlanabilir. Bu da görsel konfor ve binalarda enerji etkinliği için iyi bir çözüm olacaktır. Benzer sistemler için ön bilgi oluşturacak girdi parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi çalışmanın odak noktasıdır. Enerji etkin aydınlatma performansına sahip bir eğitim yapısı için yapılacak iyileştirmelere yönelik farklı senaryolara göre elde edilen sonuçların değerlendirilmesi tasarımcılar, mimarlar ve araştırmacılar için bir rehber niteliğinde olacaktır.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, 2015
Full text release delayed at author's request until 2017.07.20
Includes bibliographical references (leaves: 142-153)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xv, 270 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4435
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001366.pdfDoctoralThesis15.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

160
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.