Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4327
Title: Control of mechanical joints that have joint clearance
Other Titles: Mafsal boşlukları olan mekanik eklemlerin denetimi
Authors: Dede, Mehmet İsmet Can
Kiper, Gökhan
Gündüzalp, Gün
Keywords: Vibration reducing methods
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Gündüzalp, G. (2015). Control of mechanical joints that have joint clearance. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Joint clearance is a defect that is present in all mechanical joints in every mechanism. Joint clearances for revolute joints result from the relatively small difference between the dimensions of diameters of two concentric bodies which interrelated to each other. Manufacturing errors, tolerances, wear, and material deformation lead to joint clearances. Due to these unavoidable reasons, joint clearance is inevitable and has negative impact on the dynamic response on the whole system. There are numerous previous studies to compensate for the effects of joint clearance. Input shaping method is used to reduce residual vibrations in computer controlled mechanical systems. This method operates by changing the shape of the input. The aim of this study is to adapt input shaping method to the controller of a mechanical joint, that have joint clearance to compensate for the negative effects of the joint clearance, especially residual vibrations. The input shaping method is a model-based approach and therefore, exact knowledge of the system model is required. In this thesis, the first work is carried out to identify the system model. This is accomplished in two stages for the system without joint clearance and with joint clearance. Later, the input shaping method is implemented and tested on the simulation model of the mechanical joint with joint clearance. After receiving acceptable results in simulation tests, the method is implemented on the experimental system and system response is evaluated for a variety of inputs. The experimental test results indicated that the input shaping method applied to the controller of a mechanical joint with joint clearance makes the system free of residual vibrations especially for the inputs with relatively higher acceleration and jerk profiles.
Mafsal boşlukları her bir mekanizmanın tüm mekanik eklemlerinde bulunan hatalardır. Dönel mafsalların boşlukları, eş merkezli olarak birbirine bağlanan iki parçanın çaplarının birbirinin aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Boşlukların görülme sebeplerinden bazıları üretim hataları, işleme toleransları, parçada meydana gelen aşınmalar ve malzeme deformasyonlarıdır. Bu sebepler kaçınılamaz olduklarından, mafsal boşlukları tamamıyla giderilememektedirler ve tüm sistemin dinamik tepkisini olumsuz etkilemektedirler. Mafsal boşluklarının etkilerini azaltmak için birçok çalışma yapılmıştır. Şekillendirilmiş girdi yöntemi bilgisayar kontrollü sistemlerde artık titreşimleri azaltan bir yöntemdir. Bu yöntem, girdi komutunun şeklini değiştirme esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mafsal boşluklarının mekanizma üzerinde yarattığı özellikle istenmeyen artık titreşimler gibi negatif etkileri azaltmak için sisteme şekillendirilmiş girdi yöntemini uygulamaktır. Şekillendirilmiş girdi, model-temelli bir yaklaşım olduğu için sistem modeli ile ilgili kesin bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tezde ilk çalışma, sistem modelinin ortaya çıkarılması üzerine yapılmıştır. Sistem modeli çalışması mafsal boşluklu ve mafsal boşluksuz olarak iki kısımda yapılmıştır. Daha sonra şekillendirilmiş girdi mafsal boşluklu model üzerinde benzetim ortamında uygulanmış ve test edilmiştir. Benzetim ortamında kabul edilebilir sonuçlar alındıktan sonra şekillendirilmiş girdi metodu deneysel sistem üzerinde test edilmiş ve sistem tepkisi çeşitli girdiler için sınanmıştır. Deneysel test sonuçlarına göre, şekillendirilmiş girdi yönteminin özellikle yüksek ivme ve ivmelenme profillerine sahip girdiler uygulandığında sistemdeki mafsal boşluklarından kaynaklanan artık titreşimleri azaltmak için kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2015
Includes bibliographical references (leaves: 92-94)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xi, 105 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4327
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001343.pdfMasterThesis3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

42
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.