Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2843
Title: Using augmented reality in vocational education programs to teach occupational healt and safety
Other Titles: Mesleki eğitim programlarında iş sağlığı ve güvenliğinin öğretilmesinde arttırılmış gerçekliğin kullanılması
Authors: Hülagü, Renk
Advisors: Erkarslan, Önder
Keywords: Vocational education
Augmented reality system
Occupational safety
Occupational health
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Hülagü, R. (2016). Using augmented reality in vocational education programs to teach occupational healt and safety. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: While augmented reality enables us to attach images and information from virtual environment into the real world; technology and computer science enables us to go beyond our limits of visual perception through showing us the world with the information which was not there before. The aim of this research is to design a system that will enhance the awareness of the vocational education students over the topic of occupational health and safety. With the augmented reality system projected on the work surface, the students will be warned when they perform actions that pose a risk, needs caution and may result in accidents. As they are doing it, therefore, they will understand the faultiness of the actions again. In this work, augmented reality is chosen based on two advantages; students will be able to access the information needed, in this project warnings, without looking at directions other than the work surface and there exists lack of study in the topic of augmented reality in the field of industrial design. The research involves a literature review and two case studies in Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi with high school and university students. A system is designed according to findings from these studies. As the result, students’ caution was got and the number of mistakes was decreased. This resulted in decrease in the number of occupational accidents, deaths and financial loss. The project may also become a new method of teaching occupational safety and operation of the machines.
Arttırılmış gerçeklik, gerçek dünyaya sanal ortamdan imgeler ve bilgi eklememize olanak sağlar. Teknoloji ve bilgisayar bilimi, daha önce orada olmayan bilgileri bize görünür kılarak görsel algımızın sınırlarının ötesine geçmemize imkân tanır. Araştırmanın amacı bir sistem tasarlayarak mesleki eğitim öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını arttırmaktır. İş yüzeyine yansıtılan arttırılmış gerçeklik sistemi ile öğrenciler, tehlike oluşturacak hareketlerde bulundukları, dikkatli davranmaları gereken ve kazaya sebebiyet verebilecek durumlarla karşılaşmaları halinde hatayı yapmakta oldukları anda uyarılacak, hareketlerinin sakıncalarını göreceklerdir. Arttırılmış gerçekliğin avantajları sayesinde öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiye, bu projede uyarılara, çalışma yüzeyinden gözlerini ayırmadan ulaşabileceklerdir. Diğer nedenler ise, endüstriyel tasarım alanında bu konunun yeterince çalışılmış olmaması, yeni bir konu olması ve henüz çok sayıda uygulaması olmamasıdır. Araştırma, arttırılmış gerçeklik ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında kaynak taraması ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanmış lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan iki vaka çalışması içermektedir. Kaynak taraması ve vaka çalışmasından elde edilen sonuçlara göre sistem geliştirilecektir. Bu çalışmanın sonucu olarak mesleki eğitim gören öğrencilerin hem öğrencilikleri süresince hem de devamında iş hayatlarında dikkatli davranmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu, iş kazalarının azalmasıyla, dolayısıyla daha az ölüm ve maddi kaybın yaşanmasıyla sonuçlanacaktır. Başarılı olunması halinde sistem iş sağlığı ve güvenliği ve makine operatörlüğü eğitimlerinde yeni bir yöntem olarak kullanılabilecektir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2016
Includes bibliographical references (leaves: 59-61)
Text in English; Abstract: Turkish and English
x, 61 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/2843
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001477.pdfMasterThesis1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 27, 2024

Download(s)

86
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.