Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2835
Title: Affine dynamics with torsion
Other Titles: Torsiyon içeren afin dinamiği
Authors: Gültekin, Kemal
Advisors: Demir, Durmuş Ali
Keywords: Torsion tensor
Affine gravity
Ricci tensor
Gravitation
Affine dynamics
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Gültekin, K. (2016). Affine dynamics with torsion. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, we give a thorough analysis of a general affine gravity with torsion. After a brief exposition of the affine gravities considered by Eddington and Schr¨odinger, we construct and analyze different affine gravities based on determinants of the Ricci tensor, the torsion tensor, the Riemann tensor and their combinations. In each case we reduce equations of motion to their simplest forms and give a detailed analysis of their solutions. Our analyses lead to the construction of the affine connection in terms of the curvature and torsion tensors. Our solutions of the dynamical equations show that the curvature tensors at different points are correlated via non-local, exponential rescaling factors determined by the torsion tensor.
Bu çalışmada, torsiyon içeren genel bir afin kütle çekim kuramının kapsamlı bir incelemesini yaptık. Schrödinger ve Eddington tarafından incelenen afin kütle çekim kuramlarının kısa bir analizi yapıldıktan sonra, Ricci tensörü, Riemann tensörü, torsiyon tensörü ve bu tensörlerin birleşiminden oluşan determinantlar üzerine kurulu farklı afin çekim kuramlarını kurduk ve inceledik. Her bir durum için hareket denklemlerini en basit formlarına indirgedik ve bu denklemlerin çözümlerinin detaylı bir incelemesini ele aldık. Analizlerimiz afin bağlantısının torsiyon ve eğrilik tensörlerini içeren bir yapıda olmasını gerektirdi. Dinamik denklemlerimizin çözümleri, farklı noktalardaki eğrilik tensörlerinin, torsiyon tensörü tarafından belirlenen, lokal olmayan, eksponansiyel ölçeklendirme faktörleri ile ilişkilendirildiğini gösterdi.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2016
Includes bibliographical references (leaves: 39-40)
Text in English; Abstract: Turkish and English
vi, 40 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/2835
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001469.pdfMasterThesis251.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

164
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.