Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14218
Title: Blood-brain-barrier-on-chip model comprising mouse brain tissue
Other Titles: Fare beyin dokusunu içeren çip üzerinde kan-beyin bariyeri modeli
Authors: Demi̇r, Ceylan
Advisors: Okvur, Devri̇m Pesen
Keywords: Blood brain barrier
Microvascular network
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Beyin kan bariyeri (BBB), beyin hastalıklarının patolojilerinde ve ilaç dağıtımı gibi tedavi yaklaşımı çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Kan beyin bariyerinin yüksek verimli ve gerçekçi tasarımlara sahip mikroakışkanlarla modellenmesi, araştırmalarda hayvan kullanımının azaltılması, hassas tıbbın yaygınlaştırılması ve bilimsel araştırmaların ilerletilmesi için etkili bir seçenektir. Bu çalışmada yetişkin fare beyin dokusunu içerecek şekilde bir BBB modelinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu amaçla yaklaşık olarak eşit büyüklükte ve besin alımına yetecek kadar küçük beyin dokusu elde edilmesini sağlayacak bir araç ve yöntem geliştirildi. BBB modeline uygun mikroakışkan model geliştirilmiş ve çalışmanın ilerlemesine göre özellikleri optimize edilmiştir. Doku canlılığına ilişkin parametreler optimize edildi ve doku, mikroakışkan içinde yaşadı. Farklı bileşenlerin dahil edilmesiyle doku içeren ve doku içermeyen ortamların mikrovasküler ağ oluşumları incelendi. BBB modelinin işlevsel durumu, optimize edilmiş vasküler ağ ve endotel hücre katmanının oluşturulmasından sonra geçirgenlik tahlili ile test edildi.
The brain blood barrier (BBB) has great importance in the pathologies of brain diseases and in treatment approach studies such as drug delivery. Modelling the blood brain barrier with microfluidics with high-throughput and realistic designs is an effective option for reducing animal use in research, disseminating precision medicine, and advancing scientific research. In this study, it was aimed to develop a BBB model by containing adult mouse brain tissue. For this purpose, a tool and method has been developed that will enable to obtain brain tissue in approximately equal size and small enough to be perusable for nutrition. The microfluidic model suitable for the BBB model has been developed and its properties have been optimized according to the progress of the study. The parameters for tissue viability were optimized and the tissue lived in the microfluidic. Microvascular network formations of tissue-containing and non-tissue 3D environments were investigated with the inclusion of different components. The functional state of the BBB model was tested by permeability assay after construction the optimized vascular network and endothelial cell layer.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 91-94)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/14218
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10573453.pdf
  Until 2024-05-29
6.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.