Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14107
Title: Utilization of graphene and MoS2 for volatile organic compound sensor applications
Other Titles: Grafen ve MoS2'nin uçucu organik gaz sensörü uygulamaları için kullanılması
Authors: Duran, Tuna
Advisors: Büyükçakır, Onur
Şahin, Hasan
Keywords: Graphene
2D materials
Volatile organic compounds
Gas sensor
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The novel 2D materials such as graphene and transition-metal dichalcogenides have already shown impressive volatile organic compound (VOC) gas monitoring performances as in sensitivity, limit of detection and response time. This thesis discusses the experimental-theoretical examination of optical, electronic and morphological properties of novel 2D materials and their utilization in VOC gas sensor field, by means of several characterization techniques and density functional theory (DFT). Aside from the basic familiarization with the experimental and theoretical methodology in Chapter 2, examination of the functionalization of exfoliated MoS2 using DDT (1-Dodecanethiol) in Chapter 3, which eventually led to a research paper. The DDT treatment is incorporated into the NMP (N-methyl pyrrolidone) exfoliation procedure, resulting in successful functionalization as confirmed by optical, morphological, and theoretical analysis. Raman spectroscopy showed the formation of graphitic species on MoS2 sheets, with decreased sulfur-vacant sites as the DDT ratio increased. STEM and AFM data confirmed the presence of graphitic quantum dots (GQDs) on MoS2 nanosheets, while PL intensities demonstrated significant improvements in photoluminescent properties. This study enhances our understanding of surface and edge chemistry in exfoliated MoS2 and expands the possibilities for broader applications of MoS2 and GQD particles. Moreover, the attention was drawn to the investigation of the contrasting responses of graphene gas sensors fabricated using different synthesis methods, in the submitted paper explained in Chapter 4. Exfoliated graphene sensors decrease in current when exposed to methanol, while CVD graphene sensors increase in current. The differences in edge site population and electrical properties contribute to these responses. The study provided theoretical and experimental findings for an understanding of the reasons behind the inverse sensor responses of CVD and exfoliated graphene on an atomic scale.
Grafen ve iki boyutlu geçiş metali dikalkojenit gibi yeni nesil malzemeler, hassasiyet, tespit limiti ve tepki süresi açısından etkileyici uçucu organik bileşik (VOC) gaz izleme performansı sergilemiştir. Bu tez, yeni nesil 2D malzemelerin optik, elektronik ve morfolojik özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesini ve bunların VOC gaz sensörü alanındaki kullanımını, çeşitli karakterizasyon teknikleri ve yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) aracılığıyla tartışmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, deneysel ve teorik yöntemlere temel bir aşinalık sağlandıktan sonra, üçüncü bölümde ise deneysel veriler ve teorik analizlerle desteklenen, DDT (1-Dodekanetiyol) kullanılarak eksfoliye MoS2'nin fonksiyonelleştirilmesi incelenmiştir. DDT işlemi, NMP (N-metil pirolidon) eksfoliye işlemine entegre edilmiş ve optik, morfolojik ve teorik analizlerle doğrulanmış başarılı bir fonksiyonelleştirme elde edilmiştir. Raman spektroskopisi, MoS2 tabakalarında grafenik türlerin oluşumunu göstermiş ve DDT oranının artmasıyla kükürt boşluklu bölgelerin azaldığını göstermiştir. STEM ve AFM verileri, MoS2 nano levhalarında grafenik kuantum noktalarının (GQD) varlığını doğrulamıştır, PL şiddetleri ise fotolüminesans özelliklerinde önemli iyileştirmelerin olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, eksfoliye MoS2'deki yüzey ve kenar kimyasını anlamamıza katkı sağlamış ve MoS2 ve GQD partiküllerinin daha geniş uygulamaları için olanakları genişletmiştir. Ayrıca, dördüncü bölümde açıklanan gönderilmiş makalede, farklı sentez yöntemleri kullanılarak üretilen grafen gaz sensörlerinin zıt tepkilerinin araştırılmasına odaklanıldı. Eksfoliye grafen sensörleri metanola maruz kaldığında akım azalırken, CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) yöntemiyle üretilen grafen sensörleri akım artışı göstermiştir. Kenar yerleşimlerindeki farklılıklar ve elektriksel özellikler, bu tepkilerin sebeplerine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, CVD ve eksfoliye grafenin atomik ölçekte zıt sensör tepkilerinin nedenlerinin anlaşılması için deneysel ve teorik bulgular sunulmuştur.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 46-57)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/14107
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10564446.pdf63.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 20, 2024

Download(s)

62
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.