Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14105
Title: Enhancement of xylanase activity in xylooligosaccharide production from lignocellulosic biomass
Other Titles: Lignoselülozik biyokütleden ksilooligosakkarit üretiminde ksilanaz aktivitesinin arttırılması
Authors: Şen, Şevval
Advisors: Büyükkileci, Ali Oğuz
Keywords: Xylo-oligosaccharides
Enzymatic hydrolysis
Organosolv
Deacetylation
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Xylo-oligosaccharides (XOS) with prebiotic properties are obtained through xylan hydrolysis. Previously organosolv was found to be an effective pretreatment for XOS production from corncob. However, this process suffered from low XOS yields because of the limited hydrolysis of xylan in the pretreated biomass. This study was designed to test some approaches toward increasing the efficiency of xylanases on the organosolv-treated corncob. The two commercial enzymes (Shearzyme 500L and Veron 191S) used in this study showed a synergistic effect yielding higher XOS compared to single enzyme application. Partial removal of acetyl groups on the xylan in organosolv-treated corncobs enhanced XOS production significantly. The solid loading above 10% decreased XOS yield as it resulted in a highly viscous slurry that may have limited heat and mass transfer. Fed-batch addition of enzyme and biomass did not play a role in the improvement of hydrolysis. In sequential batch mode, the residual enzyme activity from the previous batch could release more XOS from the fresh biomass, though the yield was low. Addition of fresh enzymes to the previous hydrolysate together with biomass provided a more concentrated XOS solution (15.4 g/l) after the second batch. The addition of surfactants into the hydrolysis media to prevent enzyme binding to lignin did not improve XOS production. This study showed that organosolv could be considered an effective treatment for XOS production from corncob and the enzymatic hydrolysis could be improved by optimizing the conditions.
Prebiyotik özelliklere sahip ksilo-oligosakkaritler (KOS), ksilan hidrolizi yoluyla elde edilir. Daha önce organosolv metodunun mısır koçanından KOS üretimi için etkili bir ön işlem olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, bu işlem, önceden işlenmiş biyokütlede ksilanın sınırlı hidrolizinden dolayı düşük KOS verimlerine sebep olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, organosolv uygulanmış mısır koçanı üzerinde ksilanazların etkinliğini arttırmaya yönelik bazı yaklaşımları test etmek için tasarlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan iki ticari enzim (Shearzyme 500L ve Veron 191S),birlikte kullanıldığı koşullarda tek enzim uygulamasına kıyasla daha yüksek KOS konsantrasyonları ile sinerjik bir etki göstermiştir. Organosolv ile işlenmiş mısır koçanlarında ksilan üzerindeki asetil gruplarının kısmen uzaklaştırılması, KOS üretimini önemli ölçüde arttırdı. %10'un üzerindeki katı yükleme, sınırlı ısı ve kütle transferine sahip olabilen oldukça viskoz bir bulamaçla sonuçlandığı için KOS verimini azalttı. Enzim ve biyokütlenin kesikli ilavesi, hidrolizin iyileştirilmesinde bir rol oynamadı. Ardışık parti modunda, önceki partiden kalan enzim aktivitesi, verim düşük olmasına rağmen taze biyokütleden daha fazla KOS üretimini teşvik edebilir. Önceki hidrolizata biyokütle ile birlikte taze enzimlerin eklenmesi, ikinci gruptan sonra daha konsantre bir KOS çözeltisi (15,4 g/l) sağladı. Enzimin lignine bağlanmasını önlemek için hidroliz ortamına sürfaktanların eklenmesi, KOS üretimini iyileştirmedi. Bu çalışma, organosolv yaklaşımının mısır koçanından KOS üretimi için etkili bir işlem olarak kabul edilebileceğini ve enzimatik hidrolizin koşulları optimize ederek iyileştirilebileceğini gösterdi.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Food Engineering, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 91-116)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/14105
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10571350.pdfMaster Thesis2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

8
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.