Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13939
Title: Understanding user experience of nature in urban green spaces through biophilic design: The case of Karşıyaka
Other Titles: Kentsel yeşil alanlarda biyofilik tasarım aracılığıyla kullanıcı doğa deneyimini anlamak: Karşıyaka örneği
Authors: Üstündağ, Büşra
Advisors: Velibeyoğlu, Koray
Keywords: Urban green spaces
Biophilic design
Nature experience
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Increasing urbanization is reducing human interaction with the natural environment, creating negative consequences for both humans and nature. Since the majority of the human population lives in cities today, the nature experience mostly includes the urban nature experience. In this context, urban green spaces are among the main areas that allow people to interact with nature in their daily lives. Therefore, it is important to adopt design approaches that encourage people's nature experiences in the design of these areas. Biophilic design, which focuses on enhancing people's interactions with nature in the built environment, offers an opportunity in this context. This study focuses on understanding the user's experience of nature through biophilic design in the context of three neighborhood parks located in the Bostanlı neighborhood of Karşıyaka district of İzmir province. In this study, nature experience is considered at two levels: the environmental level and the individual level. The spatial characteristics and nature experience potentials of three selected neighborhood parks were examined at the environmental level. To explore the individual level of nature experience, a nature experience workshop was conducted with seven participants residing in the Bostanlı neighborhood. For both levels, the experience-based framework of biophilic design was used as a theoretical framework. As a result of the analyses, it has been understood that the user's experience of nature in the use of urban green spaces in densely urbanized areas is affected by spatial characteristics as well as individual factors. Furthermore, the study findings indicate that the experience-based framework of biophilic design provides a useful framework for comprehending how users interact with nature in urban green spaces.
Artan hızlı kentleşmenin etkisiyle insan ve doğa arasındaki etkileşim giderek azalmakta ve bu durum hem insanlar hem de doğa için olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Günümüzde insan nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşadığı için doğa deneyimi çoğunlukla kentsel doğa deneyimini kapsamaktadır. Bu kapsamda, kentsel yeşil alanlar insanların günlük yaşamlarında doğayla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan başlıca alanlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu alanların tasarımında insanların doğa deneyimlerini teşvik eden tasarım yaklaşımlarının benimsenmesi önem taşımaktadır. İnsanların yapılı çevrede doğayla etkileşimlerini geliştirmeye odaklanan biyofilik tasarım yaklaşımı kentlerde azalan doğa deneyiminin arttırılması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu çalışma, İzmir ili Karşıyaka ilçesinin Bostanlı mahallesinde bulunan üç mahalle parkı kapsamında ve biyofilik tasarım çerçevesinde kullanıcı doğa deneyimini anlamaya odaklanmaktadır. Çalışmada doğa deneyimi, çevresel seviye ve bireysel seviye olarak iki kapsamda ele alınmaktadır. Çevresel seviye kapsamında, seçilen üç mahalle parkının mekânsal karakteristikleri ve doğa deneyimi potansiyelleri incelenmiştir. Bireysel seviye için ise kullanıcıların seçilen parklardaki doğa deneyimlerinin anlaşılmasına yönelik Bostanlı mahallesinde yaşayan yedi katılımcının katılımıyla doğa deneyimi atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Belirtilen her iki seviye için de biyofilik tasarımın deneyime dayalı teorik çerçevesi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde kentsel yeşil alan kullanımında kullanıcı doğa deneyiminin bireysel faktörlerin yanı sıra mekânsal karakteristiklerden de etkilendiği anlaşılmıştır. Ayrıca, çalışma bulguları biyofilik tasarımın deneyime dayalı teorik çerçevesinin, kentsel yeşil alanlarda kullanıcıların doğa ile nasıl etkileşim kurduğunu anlamaya olanak sağladığını göstermektedir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 125-144)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13939
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10470744.pdfMaster Thesis11.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

118
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.