Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13904
Title: Topology optimization of non-linear elastic microstructures
Other Titles: Doğrusal olmayan elastik mikroyapıların topoloji optimizasyonu
Authors: Güven, Murat
Advisors: Özdemir, İzzet
Keywords: Structural optimization
Design optimization
Microstructure
Homogenization
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Topology optimization (TO) is used in a broad spectrum of engineering disciplines ranging from aerospace to civil engineering. A particular sub-field where topology optimization has been very instrumental is the design of microstructures that yield specific macroscopic properties, such as negative Poisson's ratio and negative magnetic permeability. In this thesis, based on a recently proposed method for nonlinear homogenization, a framework for topology optimization of nonlinear elastic microstructures is developed and implemented as a computer program using the Julia programming language. Following a plane strain formulation, a two-dimensional unit cell with periodic boundary conditions is used in combination with a neo-Hookean elastic material response. By exploiting the symmetry properties of the resulting orthotropic microstructure, it is shown that the computational domain can be reduced, and half of the original discretization is sufficient to carry out the optimization task. The obtained topologies from the developed computer program, the linear and nonlinear response comparison, and the computational gain achieved through domain reduction are presented along with the experiments on proof-of-concept type uni-axial tests.
Topoloji optimizasyonu (TO), havacılık ve uzay mühendisliğinden inşaat mühendisliğine kadar geniş bir yelpazede mühendislik disiplinlerinde kullanılmaktadır. Topoloji optimizasyonunun çok kullanışlı olduğu bir diğer alan da, negatif Poisson oranı ve negatif manyetik geçirgenlik gibi belirli makroskopik özellikler sağlayan mikroyapıların tasarımıdır. Bu tezde, doğrusal olmayan homojenleştirme için yakın zamanda önerilen bir yönteme dayalı olarak, doğrusal olmayan elastik mikroyapıların topoloji optimizasyonu için bir çerçeve oluşturuldu ve Julia programlama dili kullanılarak bir bilgisayar programı geliştirildi. Periyodik sınır koşullarına sahip iki boyutlu bir birim hücre, düzlem gerinim ve neo-Hookean elastik malzeme davranışı gösterdiği varsayımıyla analizde kullanılmıştır. Ortaya çıkan ortotropik mikroyapının simetri özelliklerinden yararlanılarak, çözüm alanının indirgenebileceği ve orijinal ayrıklaştırmanın yarısının optimizasyon görevini gerçekleştirmek için yeterli olduğu gösterilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programından elde edilen topolojiler, doğrusal ve doğrusal olmayan davranışların karşılaştırması, çözüm alanının indirgenmesi yoluyla elde edilen hesaplama kazancı, sonuçların doğruluğunu gösteren tek eksenli deneyler ile beraber sunulmuştur.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 70-76)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13904
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10558627.pdfMaster Thesis6.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

20
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.