Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13851
Title: Evaluating the effects of tinted and clear glazing on indoor environment perception, visual comfort, and view quality
Other Titles: Renkli ve şeffaf camların iç ortam algısı, görsel konfor ve manzara kalitesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Authors: Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Coğul, Ilgın
Keywords: Daylighting
Visual comfort
Indoor environment
Glazing type
Issue Date: Jun-2023
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Indoors are essential in people's lives because most of the time is spent here. Therefore, indoor quality and comfort should be provided. One parameter affecting this quality and comfort is lighting. Although the importance of natural lighting comes to the forefront in sustainability studies, many variables must be taken into account while providing successful lighting conditions. This thesis investigates the effects of glazing transmittance, colors, and view types on visual comfort and occupants' indoor perception and impact of the specified glazing parameters on the view quality. Room types combined with various glazing and view types were modeled and asked people through a questionnaire about how interesting, pleasant, and bright the rooms and pleasantness of the view are perceived by people. While subjective opinions were analyzed with statistical methods, calculated illuminance and luminance values of the rooms were compared with survey results. In the results, it was found that the glazing color has a significant impact on the perception of the interior. While the yellow glazing offers an interesting experience to the occupants, these rooms were not found pleasant. Yellow glazing combined with the street view was the most unpleasant interior. Medium-transmittance glazing type and the nature view was evaluated as the most pleasant room. Although the glass with the highest transmittance causes very high illuminance values in the rooms, it is most preferred room for brightness. As a result, perceptions change according to the characteristics of the interior, and they should be taken into account when designing these spaces.
İç mekanlar, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir çünkü günlük zamanın büyük bir çoğunluğu burada geçirilir. Bu yüzden iç mekan kalitesi ve insanların konforunun iyi bir seviyede olması sağlanmalıdır. Bu kalite ve konforu etkileyen en önemli parametrelerden biri de aydınlatmadır. Doğal aydınlatmanın önemi sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar sayesinde ön plana çıkmış olsa da, bu aydınlatma sağlanırken aynı anda göz önünde bulundurulması gereken pek çok değişken vardır. Bu tezde doğal aydınlatma aracı olan pencere camlarının geçirgenlik değerleri, renkleri ve pencere aracılığıyla gözlemlenen manzara türlerinin görsel konfor ve iç mekan algısı üzerindeki etkileri aynı zamanda belirtilen cam parametrelerinin manzara kalitesi üzerindeki etkileri birlikte ele alınmıştır. Çeşitli cam ve manzara tiplerinin birleştirildiği oda tipleri sanal ortamda oluşturulup anket aracılığıyla katılımcıların oylamasına sunulmuştur. Oylama odaların kullanıcılar tarafından ilginçlik, hoşluk ve parlaklık açısından; manzaralarınsa hoşluk açısından değerlendirilmesine yöneliktir. Anket aracılığıyla kişisel beğeniler istatistik analiz yöntemleriyle ölçülürken, odaların aydınlatma değerleri hesaplanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçlarda, cam renginin iç mekan algısı üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğu bulunmuştur. Sarı cam insanlara ilginç bir deneyim sunarken, bu odalar hoş bulunmamıştır. Sarı cam sokak manzarası ile birleştiğindeyse en hoş olmayan mekan olarak belirlenmiştir. Orta geçirgenlikteki cam çeşidi ve doğa manzarasıysa en hoş oda olarak değerlendirilmiştir. Geçirgenlik değeri en yüksek olan cam, odalarda oldukça yüksek aydınlık değerlerine sebep olsa da, parlaklık açısından en çok tercih edilen oda olmuştur. Manzara kalitesi açısından en beğenilen oda en düşük geçirgenlikteki cama sahip doğa manzaralı odadır. Sonuç olarak, beğeniler ve algılar mekanın özelliklerine göre değişmektedir ve bu mekanlar tasarlanırken kullanıcı odaklı yaklaşımlar öne çıkmalıdır.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 68-78)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13851
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10556521.pdfMaster Thesis2.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.