Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13542
Title: İzmir ilinde içme suyu kaynaklı maruziyet ve risk değerlendirmesi
Authors: Sofuoğlu, Sait Cemil
Kavcar, Pınar
Keywords: İçme suyu
Kanse harici risk
Uçucu organik maddeler
İz metaller
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Bu çalışmada İzmir ilinde yarı-ihtimal tabanlı bir örnekleme uygulanarak seçilen hanelerden içme suyu örnekleri toplanmış, her haneden bir kişiye uygulanan anketlerle demografik bilgiler ve içme suyu tüketim oranlarını belirlemek üzere bilgi toplanmıştır. Bunu takiben, elde edilen veriler kullanılarak örnekte yer alan bireyler ve İzmir ili halkı için, sırasıyla, bireysel ve kitlesel maruziyet, kanser harici risk, ve kanser riski seviyeleri uçucu organik maddeler, iz metaller, ve pestisitier için belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13542
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File18.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 20, 2024

Download(s)

16
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.