Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13519
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzyüzer, Lütfitr
dc.contributor.authorSelamet, Yusuftr
dc.date.accessioned2023-06-14T13:38:00Z-
dc.date.available2023-06-14T13:38:00Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13519-
dc.description.abstractTerahertz dalgaları, yolcuların havaalanında taranması, patlayıcı ve ilaç tayini, güvenli kablosuz iletişim ve tıpta kanser tanısı gibi bir çok alanda önemli uygulama alanina sahiptir. Yakın zaman önce Bi2Sr2CaCu2O8+d (Bi2212) tek kristallerinden yapılan mesaların, küçük boyutlu bir kaynak olarak yüksek güçte terahertz ışıması yapabildiği kanıtlanmıştır. Katmanlı yüksek sıcaklık süperiletkeni Bi2212, özgün Josephson eklemleri olarak adlandırılan Josephson eklemlerinin doğal yığınlarına sahiptir. Terahertz ışıması, elektromagnetik spektrumun mikrodalgalar ile uzak-IR arasında yer alan bölümüdür. Bu bölge 0.1-10 THz frekans aralığına ve 3 mm den 0,03 mm ye dalga boyu aralığına sahiptir. Bu çalışmada farklı alanlara sahip (300×50, 200×50, 100×50 μm2 ) mesa yapıları aynı kristal üzerinde oluşturulmuştur. İlk önce tavlanmış olan kristaller safir altaş üzerine yapıştırılmıştır ve ardından yontma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 100 nm kalınlığında altın kaplanmıştır ve ardından e-demeti litrografisi tekniği ile Ar iyon demeti aşındırma yöntemleri kullanılarak üçlü mesa yapıları elde edilmiştir. Üretilen mesaların alanları çok küçük olduğundan dolayı elektriksel ölçüm almak için oluşturulacak kontakları kolaylaştırmak amacıyla CaF2 yalıtkan tabaksı kaplanmıştır. En son olarak da gümüş epoksi kullanılarak kontaklar alınmıştır. Mesa üretimi tamamlandıktan sonra SEM ve yüzey profilometrisi kullanılarak üretilen mesaların tam boyutları tayin edilmiştir. Elektriksel karakterizasyon için R-T, I-V ölçümleri alınmıştır. I-V karakteristiklerine bakılarak bir mesa için kritik akım değerleri tayin edilerek, Josephson kritik akım yoğunlukları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda Josephson kritik akım yoğunluğunun mesa alanının artmasıyla azaldığı gözlenmiştir. Dahası, yüksek boyutlu mesalarda ısınma etkilerinin baskın olmasından dolayı, akım gerilim grafiklerinde geri bükülme değerleri daha düşük voltajlarda gözlenmiştir.tr
dc.language.isotren_US
dc.publisherTÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumutr
dc.relationTerahertz Işıyan Mesalarda C-ekseni Josephson Akım Yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping Bağımlılığıtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTHz ışımatr
dc.subjectÖzgün Josephson eklemitr
dc.subjectJosephson kritik akım yoğunluğutr
dc.titleTerahertz ışıyan mesalarda C-ekseni Josephson akım yoğunluğunun yüzey alan ve oksijen doping bağımlılığıtr
dc.title.alternativeTerahertz ışıyan süperiletken Bi2Sr2CaCu2O8+d mesaların Josephson kritik akım yoğunluğunun alana bağımlılığıtr
dc.typeProjecten_US
dc.authorid0000-0001-7630-3938en_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Physicsen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.relation.grantno110T248en_US
dc.identifier.wosqualityN/A-
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.05. Department of Pyhsics-
crisitem.author.dept04.05. Department of Pyhsics-
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

38
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.