Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13502
Title: Enin karbonatların olefinler ile paladyum katalizli tepkimeleri. Divinilallenlerin enantiyo saf sentezinde yeni bir metod
Authors: Artok, Levent
Keywords: Enin karbonat
Organoboron
Divinilallen
Issue Date: 2014
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Konjuge enin oksiranların alkenil ve arilboronik asit türevleri ile Pd(0) katalizli tepkimeleri allilik pozisyonunda bir hidroksil grubu bulunan divinilallen ve aril gruplu vinilallen bileşiklerini oluşturmuştur. Yapıların olefinik grupları tamamen (E)-konfigürasyonunda meydana gelmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda tepkimelerin orta mertebede stereo seçimlilik ile yürüdüğü saptanmıştır. Tepkimeler başlıca oksiran halkasına göre anti pozisyonunda paladyum katılması ile bir π-allilpaladyum oluşması ile başlamaktadır. Sonraki adımlarda paladyumun aynı konfigürasyonda uzak alkinil karbona göçü ile σ-allenil paladyum(II) kompleksine dönüşmesi ve sonunda organobor ile transmetallasyon işlemleri gerçekleşmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13502
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

14
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.