Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13444
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTekir, Selmatr
dc.contributor.authorGüzel Altıntaş, Aybüketr
dc.date.accessioned2023-04-28T08:57:38Z-
dc.date.available2023-04-28T08:57:38Z-
dc.date.issued2022-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13444-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxD_By-wyuZ5iIR4eAYzKEKDF-XbBZ7f_cEs8cjN_jZcf-
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 44-46)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractLiterature inspires readers, and readers tend to share quotes from a literary work. The reader underlines the quotes in the book and shares them on social media, or on an online platform used by book readers. The definition of a quote is a span in a written text that is interesting for many readers and readers can use the quote in different contexts. In this study, a novel task in the field of Natural Language Processing is proposed: the Quote Detection Task. Also, an original dataset was formed from the Goodreads and Gutenberg websites with web scraping. Quotes are Goodreads data sourced from Kaggle and data that has been voted by 10 or more users are selected. These quotes have been validated with the books on the Project Gutenberg website. The final dataset consists of 4554 rows. The dataset contains quotes with their book spans. The span of a quote consists of the previous 10 sentences of the quote, the quote itself, and the following 10 sentences of the quote. Conditional Random Field (CRF) and Extractive Summarization as Text Matching (MatchSum) were run as two different baselines for quote detection. The Quote Detection Task is span detection that can be modeled with sequence labeling solutions and Neural extractive summarization systems in the literature. For this sequence tagging problem, the statistics-based CRF was run as first baseline. Extractive Summarization as Text Matching baseline is the second baseline chosen for the experimental part. Rouge-1 scores of 27.24% and 40.54%, respectively, were obtained from these baselines.en_US
dc.description.abstractEdebiyat, okuyuculara ilham verir ve okuyucular bir edebi eserdeki özlü sözleri paylaşma eğilimindedirler. Okuyucular bu bölümlerin altını çizer, sosyal medyada ya da kitap okuyucularının kullandığı çevrimiçi bir platformda paylaşır. Bu çalışmadaki alıntı kelimesinin tanımı, yazılı bir metinde birçok okuyucu için ilginç olan bir aralıktır ve okuyucular alıntıyı farklı bağlamlarda kullanabilir. Bu çalışmada, doğal dil işleme alanında alıntı tespit etme görevi önerilmektedir. Bu çalışmada ayrıca, web kazıma yolu ile Goodreads ve Gutenberg web sitelerinden özgün bir veri kümesi derlenmiştir. Alıntılar Kaggle web sitesinden elde edilmiş Goodreads verisidir ve minimum kullanıcı tarafından oylanmış olan veriler seçilmiştir. Bu quote'lar Project Gutenberg web sitesindeki kitaplar ile valide edilmiştir. Final veriseti 4554 satırdan oluşmaktadır. Oluşturulan veri kümesi, alıntı ve alıntıların geçtikleri bağlamları içermektedir. Bir alıntı, alıntıdan önceki 10 cümle, alıntının kendisi ve alıntıdan sonraki 10 cümleden oluşur. Koşullu Rasgele Alanlar (KRA) ve Metin Eşleştirme olarak Çıkarımsal Özet (MatchSum), alıntı çıkarımı için iki farklı dayanak (baseline) olarak çalıştırıldı. Alıntı çıkarma görevi, literatürdeki doğal dil işleme görevlerinden dizi etiketleme görevi altında değerlendirilebilir. Bu dizi etiketleme problemi için, istatistik tabanlı KRA ilk dayanak (baseline) olarak çalıştırılmıştır. Metin Eşleştirme olarak Çıkarımsal Özet dayanağı, bu çalışmanın deneysel kısmı için seçilen ikinci dayanaktır. Bu dayanaklardan sırasıyla %27,24 ve %40,54 Rouge-1 skorları elde edilmiştir.tr
dc.format.extentix, 60 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNatural language processingen_US
dc.subjectQuote detectionen_US
dc.subjectSpan detectionen_US
dc.titleAutomatic quote detection from literary worken_US
dc.title.alternativeEdebi eserlerden otomatik söz tespititr
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-8994-7000en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Computer Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.identifier.yoktezid780227en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10515028.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

58
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.