Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13253
Title: Everyday spatial tactics of women living in deprived neighborhoods: a case with refugee and non-refugee women in İzmir
Other Titles: Yoksun mahallelerde yaşayan kadınların gündelik mekansal taktikleri: İzmir'deki mülteci ve mülteci olmayan kadınlar örneği
Authors: Aygün, Gamzenur
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Deprived neighborhoods
Urban public space
Syrian refugee women
Urban refugee
Everyday life
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: This study aims to examine the differing and intersecting daily life experiences of Syrian refugee women and non-refugee women living in deprived neighborhoods as well as their spatial tactics in urban public spaces that develop through these experiences. In deprived neighborhoods, low-income groups live, and ethnic diversity is high. The residents' daily routines become common due to spatial proximity and interaction. In addition to these commonalities, the research questions how the urban daily life tactics of women living in deprived neighborhoods differ through their refugee identities. The case study of the research, developed with an ethnographic approach, is based on the Sakarya and Yeni neighborhoods in İzmir. In these neighborhoods, refugee population density is relatively high. Research data were gathered through 30 in-depth interviews with refugee and non-refugee women living in the study site, local expert interviews as mukhtars and associations, and field observations. This study reveals the social and physical deprivation characteristics of the neighborhood and explains women’s perceptions of the neighborhood through their daily experiences. Deprivation experiences and perceptions of women in the neighborhood affect their use of urban public spaces. This study discusses the spatial tactics of refugee and non-refugee women in urban public spaces as part of their daily routines.
Bu araştırma, yoksun mahallelerde yaşayan Suriyeli mülteci kadınlar ile mülteci olmayan kadınların farklılaşan ve kesişen gündelik yaşam deneyimlerini ve bu deneyimler üzerinden gelişen kentsel kamusal alanlardaki mekânsal taktiklerini incelemektedir. Düşük gelir gruplarının yaşadığı ve etnik çeşitliliğin fazla olduğu yoksun mahallelerde mahallelinin, mekânsal yakınlık ve etkileşim dolayısı ile gündelik rutinleri ortaklaşır. Bu ortaklaşmaların ötesinde, araştırma yoksun mahallelerde yaşayan kadınların mültecilik kimlikleri üzerinden kentsel gündelik yaşam taktiklerinin nasıl farklılaştığını sorgulamaktadır. Etnografik yaklaşımla gelişen araştırmanın saha çalışması, İzmir'de Sakarya ve Yeni mahallelerine dayanmaktadır. Bu mahallelerde, mülteci nüfus yoğunluğu yüksektir. Araştırma verileri, çalışma alanında yaşayan mülteci ve mülteci olmayan kadınlarla 30 derinlemesine mülakat, muhtarlar ve dernekler gibi yerel uzman görüşmeleri ve saha gözlemleri yoluyla toplanmıştır. Bu çalışma, araştırma mahallelerinin sosyal ve fiziksel yoksunluklarını ortaya koyar ve kadınların gündelik deneyimleri üzerinden mahalle algılarını açıklar. Ancak, gündelik deneyimler sadece algısal değildir. Aynı zamanda kadınların kentsel kamusal mekân kullanımlarını da etkiler. Bu çerçevede, araştırma, mülteci ve mülteci olmayan kadınların gündelik rutinlerinde yer alan kentsel kamusal alanlardaki mekânsal taktiklerini tartışır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 94-104)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13253
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxIGBcwnTXPvX_xMTrzT4-8OI9a7vyKk2YTX4-t41tYdt
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10514930.pdfMaster Thesis3.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

92
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.