Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13154
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnlütürk, Sevcan-
dc.contributor.authorTarı, Canan-
dc.contributor.authorKorel, Figen-
dc.date.accessioned2023-02-05T13:29:02Z-
dc.date.available2023-02-05T13:29:02Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13154-
dc.description.abstractBu projede, UV ışığın sıvı yumurta ürünlerinde inaktivasyon etkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla hem laboratuvar tipi hem de pilot ölçekli UV cihazı kullanarak, sabit UV dozajında ve farklı tatbik sürelerinde dezenfekte edilen sıvı yumurta ürünlerinde pH, absorbans, renk, bulanıklık gibi fiziksel ölçümlerle beraber toplam canlı sayımı , Salmonella, ve E. Coli gibi mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Labarotuvar tipi UV cihazı ile yapılan biyodozimetrik çalışmalar sonucunda, en iyi logaritmik mikrobiyal azalman ı n (> 2-log) yumurta beyazında sağlandığı ortaya konmuştur. Sürekli sistemde inaktivasyon etkisinin, biyodozimetrik denemelere göre çok daha düşük olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda, kullanılan pilot tipi UV reaktörün tasarımında değişiklikler yapılması gerektiği ortaya konmuş ve gerekli öneriler getirilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYumurta ürünlerinin reolojik özellikleritr
dc.subjectIsısal olmayan işlemtr
dc.subjectSıvı yumurta ürünleritr
dc.subjectUV inaktivasyontr
dc.titleSıvı yumurta ürünlerinin ultraviole (UV) ışık ile dezenfeksiyonuen_US
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.trdizinid609522en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.