Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFrary, Anne-
dc.contributor.authorDoğanlar, Sami-
dc.contributor.authorTaşkın, Tuncer-
dc.contributor.authorTan, Ayfer-
dc.contributor.authorİnal, Abdullah-
dc.contributor.authorMutlu, Sevgi-
dc.date.accessioned2023-02-05T13:29:00Z-
dc.date.available2023-02-05T13:29:00Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13138-
dc.description.abstractTürkiye kavun, hıyar, kabak ve karpuz gibi ürünleri içeren Kabakgiller ailesi için ikinci dereceden genetik çeşitlilik merkezidir. Bu türler için bir mikro çeşitlilik merkezi olarak önemli olmasına ilaveten Türkiye bu ürünlerin dünyadaki en büyük üreticilerinden biri durumundadır ve dünya kavun üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. ETAE Ulusal Gen Bankası kolleksiyonları ülke boyunca 48 değişik lokasyondan toplanmış 350 civarında kavun tohum örnekleri (accessions) içermektedir. Bu kolleksiyonlar Türkiye’nin biyoçeşitliliğinin ve değerli genetik kaynaklarının korunmasını ve muhaza edilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, germplazm idaresi (tohum örneklerinin çoğaltılması, yeniden üretilmesi ve muhafaza edilmesi), özellikle kavun gibi yüksek oranda yabancı döllenme gösteren ve sarılgan bir büyüme şekline sahip olan ürünler için pahalıdır ve çok zaman ve yoğun işgücü gerektirmektedir. Son zamanlarda, çok sayıda araştırma moleküler markörlerin tek başlarına yada morfolojik karakterlerle birlikte germplazm karakterizasyonu ve idaresi için kullanılabilirlikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu markörlerden elde edilen veriler kolleksiyonlar içerisindeki genetik çeşitliliğin ve tohum örnekleri arasındaki genetik ilişkilerin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Bu bilgiler sinonim yapıdaki (farklı isim altında özdeş genetik yapılar) çeşitlerin elimine edilmesine ve hononim yapıdaki (aynı isim altında farklı genetik yapılar) çeşitlerinde birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde, özgün materyaller çekirdek kolleksiyonlar için belirlenebilmektedir.tr
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇekirdek kolleksiyonlartr
dc.subjectGenetik çeşitliliktr
dc.subjectCucumis meloen_US
dc.titleUlusal kavun (Cucumis melo) kolleksiyonlardaki genetik çeşitliliğin belirlenmesien_US
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.identifier.trdizinid609584en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeProject-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

6
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.