Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13024
Title: İlk yerli üretim ultrason kontrast maddesi olan mikroköpükçüklerin in-vitro ve in-vivo karakterizasyonlarının yapılması
Authors: Özdemir, Sevgi Kılıç
Barış, Mustafa Mahmut
Yılmaz, Osman
Özdemir, Ekrem
Keywords: Akustik
Morfoloji
Floresan
Mikroköpükçük
Kontrast madde
Ultrason
Abstract: Ultrasonografi tıpta yaygın olarak kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Ancak, ultrasonografide bazı durumlarda görüntü kalitesi istenen düzeyde değildir. Görüntünün daha net ve açıklayıcı olabilmesi için ultrason kontrast maddesi mikroköpükçüklerin kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, 2010-2012 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen 109M494 nolu proje kapsamında geliştirilen farklı kompozisyonda ilk yerli üretim mikroköpükçüklerin morfoloji ve ultrason altında in-vitro ve in-vivo stabiliteleri araştırılmıştır. Floresan mikroskobu ile yapılan çalışmalarda, her bir mikroköpükçüğün kendine özgü yüzey kompozisyonuna ve yüzey morfolojisine sahip olduklarını gösterilmiştir. Gözlenen yüzey morfolojilerinin mikroköpükçüklerin üretim aşamasından görüntüleme anına kadar geçen sürede oluştuğu kanaatine varılmıştır. Mikroköpükçüklerin yüzeyinde monotabaka yapısı yanında kümelenmiş moleküllerin de oluştuğu bölgeler tespit edilmiştir. Mikroköpükçük formulasyonlarına eklenen PEG40St miktarı ile mikroköpükçüklerin ekojenitelerinde artış olduğu saptanmış; ancak, mikroköpükçüklerin yüzeylerinde PEG40St miktarı arttıkça mikroköpükçüklerin ultrason altında stabilitelerinin azaldığı bulunmuştur. Mikroköpükçüklerin ultrason ile konsantrasyonlarının tespit edilebilmesi için yöntem geliştirilmiştir. Mikroköpükçüklerin, sıçan ve tavşan modellerinde in-vivo uygulamalarında, dolaşıma verilen mikroköpükçüklerin stabil olarak akciğer bariyerini geçebildiği, kalp tarafından arterial sistemik dolaşıma pompalanarak aortada ekojenite oluşturabildiği, ve vasküler yatağın tüm alanlarını doldurabildiği gösterilmiştir. Ticari mikroköpükçük olan Vevomarker® ile karşılaştırmalarda, araştırma kapsamında geliştirilen mikroköpükçüklerin mukayese edilebilir düzeyde oldukları gösterilmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11147/13024
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf8.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

18
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.