Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13001
Title: Hedeflendirilmiş ultrason kontrast ajanı mikroköpükçükler ile ilaç taşınımı ve kontrollü lokal ilaç salınımı Ile kanser tedavisinde kullanılması
Authors: 
Kılıç Özdemir, Sevgi
Keywords: İlaç taşınımı
Lipozomlar
Mikroköpükçük
Kontrast madde
Kanser
Abstract: Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik ilaçlar yalnızca hastalıklı hücreleri değil, aynı zamanda vücudun tüm bölgelerine yayılarak sağlıklı hücreleri de etkilemektedir. İlacın tüm vücuda dağılması yerine doğrudan kanserli bölgeye ulaştırılması ve hedef bölgede hücre içine alımını kolaylaştırıcı alternatif yöntemlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ilk yerli üretim ultrason kontrast maddesi mikroköpükçüklerin kanser teşhis ve lokal tedavisinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bir kemoterapötik ajan olan Doksorubisin (DOX) lipozomlara yüklenmiş, avidin-biyotin köprüsü ile mikroköpükçüklere konjüge edilmiş, ve meme kanser hücresine spesifik bir belirteç olan EGF ile işaretlenerek hedeflendirilmiş DOX yüklü mikroköpükçükler hazırlanmıştır. Mikroköpükçük başına 4.5.10-8 ?g-DOX yüklenebilmiştir. In-vitro ve biyouyumluluk testlerinin ardından, DOX yüklü hedeflendirilmiş mikroköpükçükler nüde farede in-vivo tümör modeli üzerinde etkinliği araştırılmıştır. Nüde farede kuyruk veninden verilen ultrason kontrast ajanı mikroköpükçüklerin tümöre ulaştığı ultrasonografi ile izlenmiş ve yüksek mekanik indeks (MI) değerlerinde mikroköpükçükler patlatılarak ilacın tümör bölgesinde dağılması sağlanmıştır. Boyutu 8 mm?den büyük tümörlerde tümör boyutunda küçülme ve %40?lara varan nekroz gözlenmiştir. Tümör dokusunda nekroz oranlarında kontrol grubuna göre anlamlı fark saptanması mikroköpükçüklerin kanser tedavisinde etkinliğini göstermektedir. Sonuçlar hedeflendirilmiş ilaç yüklü mikroköpükçüklerin kanser teşhis ve tedavisinde kullanılabileceğine dair umut vericidir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13001
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf24.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 20, 2024

Download(s)

62
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.