Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12803
Title: A toy proposal for alternative use of polyethylene pool noodles in aquatic toy design
Other Titles: Sucul oyuncak tasarımında polietilen havuz makarnalarının alternatif kullanımı için bir oyuncak önerisi
Authors: Başoğlu, Ahmet Nuri
Yalçınkaya, Merter
Keywords: Aquatic toys
Concept development
Concept generation
Polyethylene pool noodles
Toy design
Issue Date: Jul-2022
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The study focuses on the design of aquatic toys, which is a special area of industrial toy design in general. Many times, with their various aspects, toys have been among the research subjects of several specialties. Industrial design, which deals with the subject from various perspectives, especially "toy design", is one of these research and application areas. Although many academic studies have been carried out in the field of industrial toy design, it is seen that there is an academic gap especially in the industrial design of aquatic toys. Looking at the overall aquatic toy market, it is seen that inflatable PVC products dominate the market. This brings to mind the question of what new approaches could be in aquatic toy design. As an answer to this question, it can be said that the use of alternative materials has emerged as a remarkable option. In this sense, the idea of investigating the potentials of using PE pool noodles as an alternative design element/material in aquatic toy design constitutes the starting point of the study. In this study, an aquatic toy prototype proposal and its design process are presented in order to understand the potential of using PE pool noodles as a structural component of an aquatic toy and to exemplify the aquatic toy design which is the main subject of the research. The prototype had been evaluated by the potential users. Their comments had been depicted as findings of the analysis and suggested for further development.
Bu çalışma, genel olarak endüstriyel oyuncak tasarımının özel bir alanı olan sucul oyuncakların tasarımı konusuna odaklanmaktadır. Oyuncaklar, birçok kez çeşitli yönleriyle değişik uzmanlık alanlarının araştırma konuları arasında yer almışlardır. Başta "oyuncak tasarımı" olmak üzere konuyu çeşitli açılardan ele alan endüstriyel tasarım da bu araştırma ve uygulama alanlarından biridir. Endüstriyel oyuncak tasarımı alanında da birçok akademik araştırma yapılmış olmakla birlikte, özellikle sucul oyuncakların endüstriyel tasarımı konusunda akademik anlamda alansal bir boşluk olduğu görülmektedir. Genel sucul oyuncak pazarına bakıldığında, şişirilebilir PVC ürünlerin piyasaya hakim olduğu gözlenmektedir. Bu da beraberinde sucul oyuncak tasarımında yeni yaklaşımların neler olabileceği sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun bir cevabı olarak, alternatif malzeme kullanımının dikkate değer bir seçenek olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu anlamda, sucul oyuncak tasarımında alternatif bir tasarım öğesi/malzemesi olarak PE (polietilen) havuz makarnalarının kullanım potansiyellerinin araştırılması fikri çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sucul bir oyuncağın yapısal bileşeni olarak PE havuz makarnalarının kullanım potansiyelini anlamak ve araştırmanın ana konusu olan sucul oyuncak tasarımını örneklendirmek için bir sucul oyuncak prototip önerisi ve bunun tasarım süreci sunulmuştur. Prototip, potansiyel kullanıcılar tarafından değerlendirilmiştir. Kullanıcı yorumları, analizin bulguları olarak tasvir edilmiş ve daha fazla geliştirme için önerilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 143-151)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12803
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYRtRFSOny704-1F7fKw9lHh3sdi5s4kWXYPTHRftx7bI
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10486812.pdfMaster Thesis13.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

120
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.