Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12697
Title: Compiler-managed fault tolerance techniques for general purpose graphics processing units
Other Titles: Genel amaçlı grafik işleme birimleri için derleyici tarafından yönetilen hata tolerans teknikleri
Authors: Kaya, Ercüment
Advisors: Öz, Işıl
Keywords: Fault tolerance
Graphical Processing Units
GPGPU programs
Compilers
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: As the use of graphics processing units evolves for general-purpose computations besides inherently-fault tolerant graphics programs, soft error reliability becomes a first-class citizen in program design. In this thesis, we aim to increase the reliability of general-purpose graphics processing units. We propose compiler-based redundancy schemes for graphics processing units. Our framework replicates the annotated kernel function by a programmer at compile time. Our selective redundancy approach enables us to provide full redundancy with no error and partial redundancy with an acceptable error rate with higher performance. We develop different schemes to satisfy the performance and memory requirements of the general-purpose graphics processing unit applications. We build our framework on top of the LLVM compiler framework to increase the reliability of applications that exploit the CUDA programming model and evaluate our schemes for the applications from the PolyBench benchmark suite. We reveal that our partial redundancy approach improves the reliability with a small performance overhead and our full redundancy schemes provide complete fault coverage with varying performance differences based on the application's characteristics.
Grafik işlem birimleri, doğası gereği hataya dayanıklı grafik programlarının yanında genel amaçlı hesaplamalar için kullanılması artmasından dolayı, yumuşak hata güvenilirliği, program tasarımında önemli bir sorun haline gelir. Bu tezde, genel amaçlı grafik işlemci birimlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmada, grafik işleme birimleri için derleyici tabanlı seçici yedekliliği öneriyoruz. Çerçevemiz, programlamacı tarafından işaretlenmiş çekirdek işlevini derleme zamanında çoğaltır. Seçici yedeklilik yaklaşımımız, hatasız tam yedeklilik ve daha yüksek performansla kabul edilebilir bir hata oranıyla kısmi yedeklilik sağlamamızı sağlar. GPGPU uygulamalarının performans ve bellek gereksinimlerini karşılamak için farklı şemalar geliştiriyoruz. Çerçevemizi LLVM derleyici çerçevesinin üzerine kurduk, programlama modeli olarak CUDA programlama modelini; şemalarımızı değerlendirmek için PolyBench kıyaslama uygulamalarını kullanıyoruz. Kısmi yedeklilik yaklaşımımızın, küçük bir performans gecikmesi ile güvenilirliği geliştirdiğini ve tam yedeklilik şemalarımızın, uygulamanın özelliklerine bağlı olarak değişen performans farklılıklarıyla eksiksiz hata kapsamı sağladığını ortaya koyuyoruz.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 67-71)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12697
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYXCykG9mWkBZhM_zfSdHpUhYy85ejbrn2xpadZlv-lkx
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10487701.pdfMaster Thesis File25.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 24, 2024

Download(s)

44
checked on Jun 24, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.