Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkpınar, Figentr
dc.contributor.authorAslan, Onur Boratr
dc.date.accessioned2022-12-26T11:36:47Z-
dc.date.available2022-12-26T11:36:47Z-
dc.date.issued2022-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12690-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYRoQT1F3UfXcdWwIteQAgWi6_dRdowT9D75tmeUEqx8S-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 96-109)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAs a result of globalization's impact throughout the past century, rural areas have experienced a change in their social, cultural, and economic landscape. With the change of agricultural production practices, population decline, depletion of natural resources, and threat of new housing constructions, rural communities have undergone deep transformation and under the therat of change of the rural identity. The idea of rural tourism, which was created to stop rural regions from the transformation, has taken center stage in rural development and, by extension, regional and national development. Improved living conditions, a better quality of life and built environment, and increased economic activity are all examples of rural development concepts. In areas with unique gastronomic, environmental and cultural values, rural tourism has emerged as a viable alternative to the tourists. Food festivals are among the most effective motor for growth in areas with distinctive culinary values. Events that promote unique gastronomic values on a national or international level and contain product sales are called as a food festivals. In the context of this study, the Urla Artichoke Festival, which has been hosted since 2015 and celebrates a geographical indicator for gum artichoke, has been successful to promote the rural areas and their branding. The stakeholders of the Urla Artichoke Festival were identified as a first step in the research. To learn more about these stakeholders' contributions to the festival and their opinions on the economic, cultural, and social impacts of the event on rural areas, semi-structured interviews were undertaken. In the research systematic tables were used to present the information which were collected during the interviews. The conclusion section includes a critical discussion of the collected data. The concept of gastronomic tourism has been reviewed in the context of the Urla Artichoke Festival in this study. Issues have been found and solutions have been established to deal with rural development practices in a more planned, sustainable and efficient manner.en_US
dc.description.abstractKırsal alanlar, son yüzyılda küreselleşmenin etkisiyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda dönüşüm geçirmiştir. Kırsal alanlar, tarımsal üretim alışkanlıklarının değişmesi, nüfus kaybı, doğal kaynakların yok olması ve yapılaşma tehdidi ile beraber kimlik değişimine uğramıştır. Bu değişime engel olmak için geliştirilen kırsal turizm kavramı, kırsal kalkınmanın ve dolayısıyla bölgesel ve ulusal kalkınmanın birincil unsuru durumuna gelmiştir. Kırsal kalkınma, kırsal bölgelerde yaşayan insanların hayat standartlarının, yapılı çevrelerinin ve üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi gibi prensipleri içermektedir. Kırsal turizm, özgün gastronomik, doğal, kültürel değerlere sahip olan bölgelerde kitlesel turizme karşı alternatif bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmıştır. Özgün gastronomik değerlere sahip olan bölgelerde, kalkınma araçlarının başında gıda festivalleri gelmektedir. Gıda festivalleri, özgün gastronomik değerlerin, ulusal veya uluslararası ölçekte tanıtımının yapıldığı, üreticilerin ürün satışı yaptıkları etkinlikler bütünüdür. Araştırma kapsamında bulunan, sakız enginarı gibi coğrafi işareti bulunan bir ürüne sahip Urla bölgesinde 2015 yılından itibaren düzenlenen Urla Enginar Festivali, Urla ve çevresindeki kırsal bölgelerin tanıtımında ve marka değeri haline gelmesinde etkili olmuştur. Araştırmada ilk olarak, Urla Enginar Festivali’nin paydaşları belirlenmiştir. Bu paydaşların festivale olan katkılarını ve festivalin kırsal bölgelere olan ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan etkileri hakkındaki görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Mülakatlarda elde edilen verilere sistematik tablolar halinde araştırmada yer verilmiştir. Elde edilen veriler sonuç bölümünde eleştirel bir dille ele alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki kırsal turizm dinamikleri içerisinde çok önemli bir yere sahip olabilecek gastronomi turizmi kavramı, Urla Enginar Festivali bağlamında değerlendirilip sorunlar belirlenmiş, kırsal kalkınma pratiklerinin daha planlı, sürdürülebilir ve etkili şekilde ele alınması için çözüm önerileri geliştirilmiştirtr
dc.format.extentx, 127 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.subjectRural tourismen_US
dc.subjectGastronomy tourismen_US
dc.subjectUrla Artichoke Festivalen_US
dc.titleAs a case study of the impact of food-based festivals in rural development Urla Artichoke Festivalen_US
dc.title.alternativeKırsal kalkınmada gıda temelli festivallerin rolü üzerine bir örnek çalışma olarak Urla Enginar Festivalitr
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2948-5411en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.identifier.yoktezid753230en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10486933.pdfMaster Thesis File5.79 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

182
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

102
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.