Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12623
Title: Inhalation exposure to polychlorinated biphenyls in Izmir
Other Titles: İzmir'de poliklorlu bifenillere solunum yoluyla maruziyet
Authors: Sofuoğlu, Sait Cemil
Sofuoğlu, Aysun
Edebali, Özge
Keywords: Polychlorinated biphenyls
Environmental pollutants
Organic pollutants
Air pollution
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are chemicals that are classified as hazardous air pollutants with carcinogenic and chronic-toxic effects on human health. People may be exposed to these chemicals indoors and outdoors via inhalation of indoor and outdoor air. Their production and use were banned worldwide with the Stockholm Convention. Since the Turkish government became an official signatory to the Stockholm Convention in year of 2010, the determination of persistent organic pollutants (POPs) in environmental compartments in Türkiye has gained importance. PCBs are still present in the environment because they are found in materials such as those used in heat transfer, electrical, and hydraulic systems manufactured before the ban due to their persistence to degradation in environment. Industrial processes have an important effect on their environmental concentrations due to unintentional emissions. Therefore, they are still present in air and investigations show that industrial and urban areas have higher levels. The aim of this study was to measure concentrations of PCB compounds in indoor-outdoor air samples collected at homes and schools, and to estimate exposure and associated carcinogenic health risks. Samples were collected at randomly selected sites in urban, semi-urban, and rural areas with polyurethane foam – passive samplers. Samples were analyzed by using gas chromatography–mass spectrometry after Soxhlet extraction. The estimated carcinogenic risks even at the 95th percentile were calculated below the acceptable risk level (10-6), indicating that the population carcinogenic risk associated with inhalation of gas-phase PCBs is not considerable. However, aggregate risks that could be estimated by addition of other plausible exposure pathways would drive the levels above the acceptable level.
Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), insan sağlığı üzerinde kanserojen ve kronik toksik etkileri olan tehlikeli hava kirleticileri olarak sınıflandırılan kimyasallardır. İnsanlar bu kimyasallara iç ve dış ortam havasının solunması yoluyla maruz kalabilmektedir. Stokholm Sözleşmesi ile bunların üretimi ve kullanımı dünya çapında yasaklanmıştır. Türkiye’nin 2010 yılında Stockholm Sözleşmesinin resmi olarak taraf haline gelmesinden bu yana, Türkiye'deki çevresel ortamlarda kalıcı organik kirleticilerin (KOK) belirlenmesi önem kazanmıştır. PCB’ler yasaklanmalarından önce üretilen ısı transferi, elektrik ve hidrolik sistemleri gibi malzemelerde kullanılması ve çevrede çok kalıcı olmaları nedeniyle halen tespit edilmektedir. Endüstriyel süreçlerin PCB’lerin çevresel konsantrasyonları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Araştırmalar, sanayi ve kentsel alanların daha yüksek seviyelere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, evlerden ve okullardan toplanan iç-dış mekân hava örneklerinde PCB bileşiklerinin derişimlerini ölçmek, maruziyet ve ilişkili kanserojen sağlık risklerini tahmin etmektir. Örnekler, poliüretan köpük - pasif örnekleyiciler ile kentsel, yarı kentsel ve kırsal alanlarda rastgele seçilen noktalarda toplanmıştır. Numuneler, Soxhlet ekstraksiyonundan sonra gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi kullanılarak analiz edilmiştir. Tahmin edilen kanserojen riskler, 95. yüzdelik düzeyinde bile kabul edilebilir risk seviyesinin (10-6) altında bulunmuştur. Bu da gaz fazı PCB'lerin solunmasıyla bağlantılı kanserojen riskinin İzmir nüfusu için yüksek olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, solunuma diğer maruziyet yollarının eklenmesiyle bulunacak toplam risk seviyelerinin kabul edilebilir değerin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Environmental Engineering, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 79-92)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12623
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10483562.pdfMaster Thesis3.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

18
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.