Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12541
Title: Karbondioksit ve sınıflar
Authors: Toksoy, Macit
Sofuoğlu, Sait Cemil
Keywords: Karbondioksit
Havalandırma
İç hava kalitesi
Sınıflarda hava kalitesi
Publisher: Makina Mühendisleri Odası
Abstract: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İklimlendirme Meclisi (İM) tarafından kurulan İç Hava Kalitesi Komisyonu, Türkiye için geliştirilecek iç hava kalitesi yönetmeliğine öneri geliştirmek üzere bir İHK - Yönetmelik Limit Değerler Çalışma Grubu oluşturmuştur. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve uzmanların oluşturduğu Çalışma Grubu ilk olarak, okullarda/sınıflarda iç hava kirleticilerinin öğrenci sağlığını etkilemeyecek limit değerlerini önermeyi, ilk hedef olarak belirlemiş ve kendi içinde iç hava kirleticileri için iş bölümü yapmıştır. Bu kitap, Çalışma Grubu içinde yer alan Macit Toksoy ve Sait Cemil Sofuoğlu tarafından sınıf - karbon dioksit – öğrenci arakesiti üzerinde, mevcut Literatürün değerlendirilmesi ile yapılan çalışmanın ürünüdür. Çalışma hem sınıflardaki müsaade edilebilir karbon dioksit konsantrasyonları ile ilgili önerileri geliştirmek hem de sınıflarda yapılacak havalandırma sistemları tasarımı kriterleri için bir referans doküman oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12541
ISBN: 978-605-01-1547-5
Appears in Collections:Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KARBONDİOKSİT ve SINIFLAR 20221014.pdfBook (Kitap)4.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

234
checked on May 20, 2024

Download(s)

370
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.