Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12530
Title: Tactics of conversion in social housing settlements: Uzundere TOKİ housings
Other Titles: Sosyal konut yerleşimlerinde dönüştürme taktikleri: Uzundere TOKİ konutları
Authors: Bekir, Diclehan
Advisors: Yılmaz, Ebru
Keywords: Uzundere TOKI Housings
Social housing
Urban transformation
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Urban and housing policies that started with the establishment of the Republic of Turkey and social housing projects and actors produced in Turkey were evaluated. Within the scope of this evaluation, the actors producing the social housing and the processes of producing the space were analyzed. While TOKI and local municipalities, which are dominant in the production of social housing in Turkey, are evaluated through the Uzundere TOKI Housings project, which has been selected as the case study, focuses on the dwellers who try to be included in the production process of the space. Dwellers from different social, cultural, and economic classes live in the space produced by these actors. The authority producing the designed space produces the standard and a uniform space independent of location causing the space to be converted by individuals according to different cultures and habits. For this reason, it is seen that the space produced independently of the individual is converted with tactics in order to realize the daily lifes, habits, needs, and expectations of the dwellers in these houses, in this place where they bring different groups together. Within the scope of this master's thesis, Uzundere TOKI Housings dwellers will focus on the space conversions by their tactics. Thus, it will be tried to understand the expectations and reasons behind the dwellers' implementation of space conversion tactics.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile uygulanmaya başlanan konut politikaları ile Türkiye’de üretilen sosyal konut projeleri ve aktörleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında sosyal konutu üreten aktörler ve mekanı üretme süreçleri analiz edilmiştir. Türkiye’de sosyal konut üretiminde baskın olan TOKİ ve yerel belediyeler, çalışma alanı seçilen Uzundere TOKİ Konutlarına projesi üzerinden değerlendirilirken, mekanın üretim sürecine sonradan dahil olmaya çalışan konut sakinine odaklanılmıştır. Bu aktörler tarafından üretilen mekan içerisinde farklı sosyal, kültürel ve ekonomik sınıftan sakinler yaşamaktadır. Tasarlanan mekanı üreten otoritenin, standart ve yerden bağımsız olarak tek tip mekan üretmesi, farklı kültür ve alışkanlıklara göre bireyler tarafından mekanın dönüştürülmesine sebep oluşturmaktadır. Bu sebeple farklı gruplara bir araya getirildiği bu konutlarda sakinlerin gündelik yaşamlarını, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini gerçekleştirebilmek adına bireyden bağımsız üretilen mekanın taktikler ile dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu yüksek lisans tezi kapsamında, Uzundere TOKİ Konutları sakinlerinin taktikleri ile dönüştürdükleri mekana odaklanılacaktır. Böylece konut sakinlerinin mekan dönüştürme taktiklerini uygulama arkasında yatan beklentiler ve nedenler anlaşılmaya çalışılacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 110-129)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12530
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10478295.pdfMaster Thesis7.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

158
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.