Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGenç, Azizen_US
dc.contributor.advisorGökelma, Mertolen_US
dc.contributor.authorÖnen, Rabiaen_US
dc.date.accessioned2022-10-06T13:38:25Z-
dc.date.available2022-10-06T13:38:25Z-
dc.date.issued2022-06en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12527-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCOsukZSlzIQ4go33WjdxFp2r2Tt-Kj3B7zfyIWxLxKVJ-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 75-81)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractRecycling is an effective way to reduce environmental pollution. Recycled aluminium uses 95% less energy than primary production. Therefore, there is a high demand for more efficient recovery technologies. Aluminium is used in transportation, consumer products, and electronics. Short life cycles, thin walls, and surface coatings make aluminium recycling difficult. This study focuses on UBCs and coffee capsules' properties and recyclability (CCs). A lab-scale electrical resistance heating chamber furnace was used for the de-coating and remelting experiments. The coatings were characterized using Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM/EDS). As a result of the study, it was found that thermal pre-treatment temperature is more critical for alloys that have high Mg content due to their oxidation tendency. Suitable thermal pre-treatment temperature was observed between 520 to 550 °C for the samples. On the other hand, when the volatile organic content of the scraps was analyzed, it was observed that clean UBCs and CCs contain 2.2% and 9% volatile organic content, respectively, but it can be increased with increasing drink rest inside of it. A result of these experiments shows that the metal yield can differ up to 3.5% due to the drink residues (sugar). Also, it was observed that high-density pressing of the samples prior to the de-coating process increases the amount of the entrapped carbonaceous materials and decreases the de-coating efficiency. Finally, it was observed that samples with low wall thicknesses should be remelted under a salt flux to prevent oxidation and allow coalescence.en_US
dc.description.abstractGeri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltmanın etkili yollarından biridir. Alüminyum geri dönüşümü, birincil üretime kıyasla enerji tüketimini %95'e kadar azaltabilir. Bu nedenle, daha verimli kurtarma teknolojilerine yüksek talep var. Alüminyum tüketimi ulaşım, tüketim ürünleri ve elektrikli ekipmanlar gibi birçok sektörde artış göstermiştir. Ambalaj ürünlerinde kullanılan alüminyumun geri dönüşümü, kısa yaşam döngüleri, düşük duvar kalınlıkları ve yüzeydeki kaplama malzemeleri nedeniyle zor olabilir. Kaplamalar, kaplama malzemesine ve baz alaşımına bağlı olarak farklı etkilere sahip olabilir. Bu çalışma, alüminyum içecek kutuları ve kahve kapsüllerinin karakteristik özelliklerine ve geri dönüştürülebilirliğine odaklanmaktadır. Kaplama çözme ve yeniden eritme deneyleri için laboratuvar ölçeğinde bir elektrik dirençli ısıtma odası fırını kullanıldı. Kaplamalar, Enerji Dağılım Spektroskopisi (SEM/EDS) kullanılarak karakterize edildi. Çalışma sonucunda, oksidasyon eğiliminden dolayı yüksek Mg içeriğine sahip alaşımlar için ısıl ön işlem sıcaklığının daha kritik olduğu tespit edilmiştir. Deneylerde kullanılan numuneler için uygun ısıl ön işlem sıcaklığı 520 ile 550 °C arasında gözlemlenmiştir. Öte yandan hurdaların uçucu organik içeriği incelendiğinde, temiz UBC'lerin ve CC'lerin sırasıyla %2,2 ve %9 uçucu organik içerik içerdiği, ancak içindeki içecek artıklarının artmasıyla artırılabileceği görülmüştür. Bu deneyler sonucunda, içecek artıkları (şeker) nedeniyle metal veriminin %3.5'e kadar değişebileceğini göstermektedir. Ayrıca numunelerin kaplamadan arındırma işleminden önce yüksek yoğunlukta preslenmesinin, tutulan karbonlu malzeme miktarını arttırdığı ve kaplama verimini azalttığı görülmüştür. Son olarak, oksidasyonu önlemek ve kaynaşmayı sağlamak için düşük duvar kalınlıklarına sahip numunelerin bir tuz akışı altında yeniden eritilmesi gerektiği gözlemlendi.en_US
dc.format.extentxi, 83 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectRecyclingen_US
dc.subjectAluminiumen_US
dc.subjectThermal pretreatmenten_US
dc.subjectBeverage canen_US
dc.subjectCoffee capsuleen_US
dc.titleCharacteristic properties and recyclability of aluminium beverage cans and coffee capsulesen_US
dc.title.alternativeAlüminyum içecek kutularının ve kahve kapsüllerinin karakteristik özellikleri ve geri dönüştürülebilirliğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2780-268Xen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid747581en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10475874.pdfMaster Thesis6.95 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

324
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

308
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.