Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12466
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuğlular, Tuğkanen_US
dc.contributor.authorKalecik, Merten_US
dc.date.accessioned2022-09-22T13:39:35Z-
dc.date.available2022-09-22T13:39:35Z-
dc.date.issued2022-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12466-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 49-54)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractNowadays, large-scale software applications are being developed because of the increasing q-commerce or e-commerce conversion rate. Companies extend their service operation areas with the trend of having a super app. As the result of extended functionality brings some risks together. Therefore, software quality is one of the crucial metrics for achieving reliable and faultless software products. One way of achieving software quality is systematic testing, which is often materialized by model-based testing. An example of model-based testing approaches is Event Sequence Graphs (ESGs). Domain specific language is usually a declarative language that provides substantial gain on a restricted business domain. This thesis mainly focuses on the development of a domain specific language (DSL) for ESG building and visualization process with a modularization support for sub-ESGs and decision tables. The ESGs are augmented by decision tables visualized with a vertex and that vertex is visualized with two tables such as property table and property definition table. The use of the proposed DSL is compared with the existing ESG tool called Test Suite Designer (TSD) in areas such as measuring the cost of quality, understanding the value of quality, motivation to achieve quality, and understand how to overcome it. The comparison results obtained through a questionnaire applied to a focus group show that some improvements for both ESG DSL and TSD are necessary.en_US
dc.description.abstractArtan e-ticaret ve hızlı ticaret etkileşim oranlarının sonucu olarak günümüzde büyük ölçekli yazılım uygulamaları geliştirilmeye başlandı. Şirketler servis operasyon alanlarını genişleterek bir süper uygulamaya sahip olmaya yöneliyorlar. Genişletilen bu işlevselliklerin sonucu olarak yanında bazı riskler getiriyor. Bu nedenle Yazılım Kalitesi, güvenilir ve hatasız yazılım ürünleri elde etmek için önemli ölçütlerden biridir. Yazılım kalitesine ulaşmanın bir yolu, genellikle model tabanlı testlerle gerçekleştirilen sistemik testtir. Model tabanlı test yaklaşımlarına bir örnek Olay Sırası Çizgeleridir (OSÇ). Alana Özgü Dil (AÖD) genellikle sınırlandırılış bir iş alanında önemli kazanç sağlayan bildirimsel bir dildir. Bu tez esas olarak Alana Özgü Dil (AÖD) geliştirmeye, mevcut yazılım ürünlerinin yeniden kullanılabilirliğini arttırmaya, üretkenliği arttırmaya ve teknoloji altyapısı olmayan kişileri geliştirme sürecine dahil etmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşıma odaklanır. Bu çalışma, alt Olay Sırası Çizgeleri (OSÇ) ve Karar Tabloları (KT) için modüler hale getirme desteği ile bir OSÇ görselleştirme sürecini tanıtmaktadır. KT ile arttırılmış bir OSÇ bir köşe ile gösterilir ve bu köşe özellik tablosu ve özellik detayları tablosu olarak iki tablo olarak görselleştirilir. Önerilen AÖD tasarım, uygulama yaklaşımı ve mevcut araç ile kalite maliyetini ölçmek, kalitenin değerini anlamak, kaliteye ulaşma motivasyonu ve bunun nasıl üstesinden gelineceğini anlamak gibi alanlarda karşılaştırıldı. Karşılaştırma vaka sonuçları her iki araç için, OSÇ AÖD ve Test Paketi Tasarımcısı (TPT), anket sonucunda test gruplarından alınan geri bildirimler ve iyileştirmeleri göstermektedir.en_US
dc.format.extentviii, 57 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvent sequence graphsen_US
dc.subjectSoftware qualityen_US
dc.subjectDomain specific languageen_US
dc.titleDesign and implementation of a domain specific language for event sequence graphsen_US
dc.title.alternativeOlay sıra çizgileri için alana özgü dil tasarımı ve uygulamasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-3521-8336en_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10481451.pdfMaster Thesis2.01 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

12
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.