Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12464
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSarı, Emreen_US
dc.contributor.authorBursa, Enesen_US
dc.date.accessioned2022-09-22T11:53:08Z-
dc.date.available2022-09-22T11:53:08Z-
dc.date.issued2020-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12464-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 45-49)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe world’s need for renewable resources is growing as a result of the global climate crisis. In order to overcome this issue. The Paris Agreement was signed by the nations as a step for solution to this issue. In it, targets for future were set, and the nations pledged to meet these targets. Nowadays investments in energy production from renewable sources are increasing. When compared to 2019, the amount of energy produced from renewable sources grew by 12.5% in 2020. Photovoltaic systems are receiving more investment as a result of their growing efficiency. In 2020, photovoltaic system production climbed by 20.5 percent. Turkey is increasing their investment in photovoltaic systems. It is crucial for universities to be pioneers in energy production from renewable sources. The studies carried out by universities should be taken into account in terms of both increasing knowledge in this area and having people resource who are trained in it. In this study, the open parking area of the library building of the Izmir Institute of Technology were covered with a roof in order to simulate and analyze the installation of photovoltaic solar panels on the roof. These simulations and calculations were done using software called Enact Systems. PVWatts is utilized by Enact system for climate and photovoltaic calculations infrastructure. 560 panels have been installed on the 835 m2 covered parking lot. The installed power of the panels is 224 kW, and they can generate about 302 gWh of electricity annually. This amount is equal to 51% of library consumption. With this production, the amortization period of the investment is calculated as 8 years.en_US
dc.description.abstractDünyanın yaşamış olduğu küresel iklim krizinden dolayı yenilenebilir kaynaklara olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu sorunu aşmak için ülkeler birleşmiş Paris Anlaşması diye adlandırılan, ileri tarihlere yönelik hedeflerin belirlendiği anlaşmaya imzacı olup bu hedeflere uyma taahhüdünde bulunmuşlardır. Günümüzde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yatırım artmaktadır. 2020 yılında yenilenebilir kaynaktan enerji üretimi bir önceki yıla göre %12.5 oranında artmıştır. Fotovoltaik sistemlerin giderek daha verimli olmasından dolayı aldığı yatırım da giderek artmaktadır. 2020 yılında fotovoltaik sistemlerden yapılan üretim %20.5 artmıştır. Türkiye de fotovoltaik sistemlere yatırımların arttığı ülkelerden biridir. Güneş enerjisi kapasitesi ve enerji ihtiyacı itibariyle de yatırım yapılmasının elzem olduğu söylenebilir. Üniversiteler yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde öncü olmaları son derece önemlidir. Üniversitelerin yaptığı çalışmalar hem bu alanda bilinç kazanılması hem de bu alanda yetişmiş insan kaynağı olması açısından ele alınmalıdır. Bu bağlamda bu çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kütüphane binasının açık otopark alanlarının üzeri çatı ile kapatılarak, çatı üzerine fotovoltaik güneş paneli yerleştirilmesinin simülasyonu ve analizi yapılmıştır. Bu simülasyon ve hesaplama Enact adlı yazılım kullanılarak yapılmıştır. Enact sistemi iklim ve üretim hesaplama altyapısı olarak PVWatts yazılımını kullanmaktadır. Üzeri kapatılan otopark alanı 835 m2 olup bu alana 560 adet panel yerleştirilmiştir. Panellerin kurulu gücü 224 kW olup senede yaklaşık 302 gWh elektrik üretim kapasitesine sahiptir. Bu miktar kütüphane tüketiminin %51ine eşittir. Bu üretim ile yatırımın amorti süresi 8 yıl olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.format.extentX, 50 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPhotovoltaic power systemsen_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.subjectEnact Systemsen_US
dc.titleDesing strategies for solar car parks: A case study for IZTECH library parking loten_US
dc.title.alternativeGüneş enerjili otopark tasarım stratejileri: İYTE kütüphane otopark alanı için bir vaka çalışmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0001-9783-4041en_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Photonicsen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10483620.pdfMaster Thesis4.36 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.