Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12276
Title: Women's urban spatial mobility: Female drivers in Jeddah city
Other Titles: Kadınların kentsel mekansal hareketliliği: Cidde şehrinde kadın sürücüler
Authors: Abusaif, Wafa Bassam Yousif
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Urban planning
Saudi female drivers
Urban equality
Urban mobility
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: This study examines the socio-spatial factors that impact female drivers in terms of spatial mobility and city experience, as well as the characteristics of their spatial mobility. Women’s spatial mobility tend to be family-oriented, shorter in distances, longer in time, multi-chained, and they tend to depend more on public transportation. Gender roles and safety are two main starting point in understanding the nature of women’s spatial mobility in the city. There are three factors that influence women’s spatial mobility: individual-related factors, social-related factors, and political related factors. Women who are older in age, married with at least one dependent child, have lower education, unemployed, and come from lower income household have less spatial mobility and overall city experience. Other political factors such as laws and regulations, and the lack of female participation in transportation and urban planning and academic studies play a critical role in hindering women’s spatial mobility. This aim of this research is to investigates two main aspects of women’s spatial mobility. The first aspect is to investigate the social and individual factors that impact her likability to drive her own car or to travel with other public transportation. The second aspect is the impact of gender role and the presence of at least one dependent child on the the characteristics of spatial mobility for women who drive/travel. This study is developed using a case study on female drivers and travelers from Jeddah City, Saudi Arabia. Jeddah was chosen as a new emergent case in the literature review. This study will include conducted surveys with 100 women who drive and women who travel, with or without at least one dependent child.
Bu çalışma, kadın sürücülerin mekândaki hareketliliği ve şehir deneyimini etkileyen sosyo-mekânsal faktörlerin yanı sıra mekânsal hareketlilik özelliklerini de incelemektedir. Kadınların mekânsal hareketliliği çoğunlukla aile odaklı, kısa mesafeler arası, zaman açısından daha uzun süren, çok zincirli olma ve daha çok toplu taşımaya bağımlı olma eğilimindedir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve güvenlik, kadınların kentteki mekânsal hareketliliğinin doğasını anlamada iki temel başlangıç noktasıdır. Kadınların mekânsal hareketliliğini etkileyen üç faktör vardır. Bunlar bireysel, sosyal ve politik odaklı faktörlerdir. Yaşı daha büyük, evli, en az bir çocuğu olan, eğitim düzeyi yetersiz, işsiz ve düşük gelirli hanelerden gelen kadınlar daha az mekânsal hareketliliğe ve ilgili olarak şehir deneyimine sahiptir. Başta kanun ve yönetmelikler gibi diğer politik faktörler de olmak üzere kadınların kent ulaşımına, şehir planlaması ve akademik çalışmalara katılımının olmaması, kadınların mekânsal hareketliliğini engellemede kritik bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, kadınların mekânsal hareketliliğinin iki temel boyutunu incelemektir. İlk boyutta, kadının kendi arabasını sürmeyi veya diğer toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeyi sevmesini etkileyen sosyal ve bireysel faktörleri araştırılmaktadır. İkinci boyutta ise cinsiyet rolünün ve en az bir çocuğunun olmasının, araba kullanan/seyahat eden kadınlar için mekânsal hareketliliğin özellikleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu çalışma, bir alan çalışması olarak Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kadın sürücüler ve yolcuları incelemek üzere geliştirilmiştir. Çalışma alanı olarak, literatür taramasında yeni gündeme gelen ve kendinden sıkça söz edilen Cidde şehri seçilmiştir. Ayrıca çalışma, en az bir çocuğu olan veya hiç çocuğu olmayan, araba kullanan ve seyahat eden 100 kadınla yürütülen anketleri de içermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 83-88)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12276
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkogNKecZktX0dpMKUXjp2ehLabaw1D9qJRy-blfIEiBC
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10460165.pdfMaster Thesis4.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

94
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.