Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNahirci, Ezgi-
dc.contributor.authorÇini, Esra-
dc.contributor.authorTunçel Kırkar, Belgin-
dc.contributor.authorAlp, Fatma Burcu-
dc.date.accessioned2022-06-24T20:46:01Z-
dc.date.available2022-06-24T20:46:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1308-6693-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21923/jesd.823995-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12103-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/497202-
dc.description.abstractDeve dikeni (Silybum marianum) tohumuna çözücü ile ekstraksiyon yöntemi uygulanarak %7,3 verimle silimarin tozu elde edilmiştir. Ekstrakte tozun %57,8 silimarin içerdiği bulunmuştur. Silimarin içeriği dikkate alınarak silybum marianum tohumunun silimarin içeriği %4,21 olarak bulunmuştur. Ekstrakt ve orjinal silimarin, Fourier dönüşümlü kızıl ötesi spektroskopisi (FTIR), Optik Mikroskop, X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. Püskürtme ve enjeksiyon yöntemleri ile ekstrakt ve orjinal silimarin tozları aljinat ile enkapsüle edilmiştir. Silimarin enkapsülasyonu sonrasında mikrokapsüllerin tutuklama verimleri %83,14-%91,27 aralığında bulunmuştur. Simule mide (0,1N HCl) ortamında kümülatif silimarin salımı %13-%71 aralığında, simule bağırsak (PBS) ortamında kümülatif silimarin salımı %28,3-%82 aralığında hesaplanmıştır. Tüm örneklerde simule bağırsak (PBS) ortamında daha yüksek silimarın salımı gözlenmiştir. Salım deneyleri sonrasında örneklerin fonksiyonel gruplarındaki değişikler FTIR ile belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractSilymarin powder was obtained with 7.3% yield by applying solvent extraction method from milk thistle (Silybum marianum) seed. Silymarin content of silybum marianum seed was found to be 4.21% based on the extracted amount. The extract and original silymarin have been characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Optical Microscope, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). Extract and original silymarin powders were encapsulated with alginate by spraying and injection methods. After silymarin encapsulation, the microcapsule’s entrapment efficiency was determined between 83.14% and 91.27%. The cumulative silymarin release in simulated stomach (0.1N HCl) medium was calculated between 13% and 71%, in simulated intestinal (PBS) medium, the cumulative silymarin release was calculated between 28.3% and 82%. Higher silymarin release was observed in simulated intestinal (PBS) medium in all samples. After the release experiments, changes in the functional groups of the samples were determined by FTIR.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi-
dc.relation.ispartofMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKontrollü ilaç salımında silimarin yüklü aljinat mikrokapsül ve boncuklarının hazırlanması ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativePreparation and characterizatıon of silymarin loaded alginate microcapsule and beads in controlled drug releaseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorTunçel Kırkar, Belgin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Chemical Engineeringen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage561en_US
dc.identifier.endpage573en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21923/jesd.823995-
dc.identifier.trdizinid497202en_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.02. Department of Chemical Engineering-
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document Kırkar.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.