Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12067
Title: Formation of architectural history as a discipline in modern architectural education in Turkey
Other Titles: Türkiye'de modern mimarlık eğitiminde mimarlık tarihi disiplininin oluşum süreci
Authors: Yıldırım Özcan, Helin
Advisors: İnceköse, Ülkü
Keywords: Architectural history
Architectural education
Architecture
Architectural history courses
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Architectural history courses, which examine the architectural works, buildings, and social structure of societies from various civilizations, regions, and ages with multiple viewpoints, are an important part of architectural education. In Turkey, within the scope of the education programs, architectural history courses take place in doctorate, master, and undergraduate programs, and in terms of undergraduate education, they are one of the critical elements of the compulsory courses. Undergraduate architectural education and architectural history courses are taught in 101 of Turkey's 204 universities, but when these courses are examined from a varied perspective, they show differences in the distribution to the semesters, duration, scope and subject content, naming, course sources, or local and national crediting. While this situation causes an architecture student studying architecture in Turkey to graduate with knowledge of architectural history at different scales, it also contradicts the National Qualifications Framework Charter in Turkey. Also, the consequences of this situation appear in many areas with negative examples both in education life and the built environment. In this context, within the scope of this study, architectural history courses in undergraduate architectural education in Turkey are examined through data from the ECTS information package with the purpose of revealing the portfolio of architectural history education. The main objective of this study is to examine the effects of the causes and consequences of these differences on architectural undergraduate education by analyzing the different approaches seen in the scope of Architecture History courses in undergraduate architecture education in Turkey using numerical data.
Farklı uygarlıklar, ülkeler ve zamanlardaki mimari yapıları çok yönlü olarak ele alan Mimarlık tarihi dersleri, mimarlık eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Doktora, yüksek lisans ve lisans programlarının kapsamlarında yer alan Mimarlık Tarihi dersleri, lisans programı çerçevesinde öğrencilere zorunlu dersler olarak verilmektedir. Türkiye’de toplamda 101 farklı üniversitede mimarlık lisans eğitiminin bir parçası olarak ele alınan bu dersler, yerel ve ulusal kredilendirilmeleri, dönemlere yayılışları, konu içerikleri, adlandırılışları veya ders kaynakları açısından farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de YÖK tarafından Uluslararası Mimarlık Eğitimi Tüzüğü örnek hazırlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve MİAK tarafından hazırlanan mimarlık eğitimi standartlarıyla çelişen bu durum Türkiye’de Mimarlık Lisans Eğitimi içerisindeki Mimarlık Tarihi derslerinin kapsamlarında dengesizliklere sebep olurken, mimarlık eğitimi gören öğrencilerin bilgiye eşit ulaşma hakkıyla da ters düşmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında Türkiye’de mimarlık lisans eğitimi içerisindeki mimarlık tarihi dersleri, üniversitelerin akts bilgi paketindeki veriler üzerinde karşılaştırmalı olarak incelenerek, okullarda verilen mimarlık tarihi eğitiminin portföyünü ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla beraber, Türkiye’de mimarlık lisans eğitiminde Mimarlık Tarihi derslerinin kapsamlarında görülen farklı yaklaşımların sayısal veriler üzerinden durum analizlerinin yapılması, ve ortaya çıkan sonuçların mimarlık lisans eğitime etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 96-101)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12067
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtEzPWtu_92QeB-HYl_qSQaY-VmFOfkgftzz6qA2GN0TN
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10178444.pdfMaster Thesis2.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

536
checked on May 20, 2024

Download(s)

394
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.