Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12040
Title: Children's perceptions of neighborhood qualities: A case in Çorum (Turkey)
Other Titles: Mahalle özelliklerine dair çocukların algıları: Bir Çorum (Türkiye) örneği
Authors: Saraçer, Gizem
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Neighborhood qualities
Child friendly city
Children perceptions
City children
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Children's usage of open spaces is an important research field since it has several consequences on the healthy development of children. However, today most of the urban areas and particularly streets are designed for the use and needs of adults and cars. Moreover, there is an increasing shift in children's life from outdoor to indoor spaces resulted by the changes in the physical environment and parental safety perception. This study examines a group of 9-10 years old children's neighborhood perception in two neighborhoods in the central city of Çorum. It deploys an online parental survey, our site observations of physical characteristics of these neighborhoods, and a focus group interview with 22 children. This thesis aims to grasp physical and social factors of the neighborhood affecting children's usage of their immediate surroundings to improve children's active involvement in urban areas. Thus, strategies and recommendations are developed at the neighborhood level with the data extracted from field research to create child-friendly urban environments. According to the study findings, parental licenses are affected by social factors more than physical factors of the neighborhood. Besides, fear about strangers and vehicle traffic are the factors that cause parental restrictions at most. To create a child-friendly city, presence of other children in the neighborhood, suitable play equipment for different age groups, places for individual and group activities and mix land uses in the neighborhood are the common factors that emerged from the children's responses. Although parents and children give similar responses to the factors that negatively affect their perceptions, such as fear of strangers and inadequacy of green spaces, they have different expectations and concerns about their neighborhood. Therefore, the data obtained in this study highlight the importance of examining the different needs of children and parents at the neighborhood level in order to create child-friendly cities.
Çocukların açık alan kullanımı, çocukların sağlıklı gelişimleri üzerinde çeşitli sonuçlar doğurması nedeniyle önemli bir araştırma alanıdır. Ancak günümüzde kentsel alanların çoğu ve özellikle sokaklar yetişkinlerin ve arabaların kullanım ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Ayrıca, fiziksel çevredeki ve ebeveyn güvenlik algısındaki değişikliklerin sonucu olarak çocukların yaşamında dış mekanlardan iç mekanlara doğru artan bir kayma söz konusudur. Çalışma, Çorum merkez ilçesinde bulunan iki mahallede yaşayan 9-10 yaş grubu çocukların mahalle algısını incelemektedir. Çevrimiçi ebeveyn anketi, bu mahallelerin fiziksel özelliklerine ilişkin saha gözlemleri ve 22 çocukla gerçekleştirilen odak grup görüşmesini uygulayarak araştırır. Bu tez, çocukların kentsel alanlara aktif katılımını geliştirmek için çocukların yakın çevrelerini kullanmalarını etkileyen fiziksel ve sosyal faktörleri kavramayı amaçlamaktadır. Bu sayede, saha araştırmalarından elde edilen verilerle mahalle düzeyinde çocuk dostu kentsel ortamlar oluşturmak için stratejiler ve öneriler geliştirilmektedir. Araştırmada elde edilen verilere göre ebeveyn izinleri, mahallenin fiziksel faktörlerinden daha çok sosyal faktörlerinden etkilenmektedir. Ayrıca yabancı korkusu ve araç trafiği en fazla ebeveyn kısıtlamasına neden olan faktörlerdir. Çocuklara göre, çocuk dostu bir şehir yaratmak için gerekli olan faktörler, mahallede diğer çocukların varlığı, farklı yaş gruplarına uygun oyun ekipmanları, bireysel ve grup etkinlikleri için alanlar ve mahalledeki karma arazi kullanımları olarak belirtilmiştir. Yabancılardan korkma, yeşil alanların yetersizliği gibi algılarını olumsuz etkileyen faktörlere karşı ebeveynler ve çocuklar benzer tepkiler verseler de mahalleleri ile ilgili beklenti ve kaygıları farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen veriler, çocuk dostu şehirler oluşturmak için çocukların ve ebeveynlerin farklı ihtiyaçlarının mahalle düzeyinde incelenmesinin önemini vurgulamaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 84-91)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/12040
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10443068.pdfMaster Thesis3.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

3,158
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

1,814
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.