Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİşbuğa, Volkanen_US
dc.contributor.authorÇerezci, Mehmeten_US
dc.date.accessioned2022-03-18T12:20:45Z-
dc.date.available2022-03-18T12:20:45Z-
dc.date.issued2021-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12018-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 43-47)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn this thesis, a novel approach to account for the soil nonlinearity of nonhomogeneous soil deposits by employing the modified Vlasov foundation model is developed. A new algorithm that takes the modulus degradation curves at varying strain levels into account in an iterative manner is obtained by modifying the previously developed formulation. The presented model will provide researchers with the opportunity to employ the experimental test data directly for an operational strain level that may occur in many foundation engineering designs. This new model which takes the nonlinear soil behavior into account is first verified against the linear model given in the literature to ensure that the new model algorithm can capture the linear solution when the soil behavior is assumed to be linear. Later, the experimental data of modulus reduction curves reported in the literature for a specific type of dense and loose sands are used in multiple foundation deflection analyses. Example problems are considered for different cases which presented: (i) how the model captures nonlinear behavior and (ii) the significant effect of the nonlinear soil behavior on deflection, moment, and shear force. The model results are also compared with the finite element model result, assuming a bilinear stress-strain soil model. The results obtained from both models matched well, especially for the maximum deflection values that occurred in the example problems.en_US
dc.description.abstractBu tezde, modifiye edilmiş Vlasov temel modeli kullanılarak homojen olmayan zeminlerin doğrusal olmayan davranışını hesaba katan yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yeni algoritma, değişen gerinim seviyelerindeki modül azaltma eğrilerini yinelemeli olarak hesaba katacak şekilde var olan formülasyon geliştirilerek elde edilmiştir. Sunulan model araştırmacılara temel mühendislik tasarımlarında oluşabilecek işlevsel gerinim seviyelerinde, deneysel test datalarını direkt kullanma imkânı sağlamaktadır. Doğrusal olmayan zemin davranışını hesaba katan bu yeni model, doğrusal çözümü yakalayabildiğini göstermek için ilk olarak literatürde verilen doğrusal modele karşı doğrulanmıştır. Daha sonra, literatürde verilen modül azaltma eğrilerinin verileri kullanılarak belirli bir çeşit sıkı ve gevşek kum için çeşitli temel deplasman analizleri gerçekleştirilmiştir. Farklı durumlar için örnek problemler: (i) modelin nasıl doğrusal olmayan davranışı yakaladığı ve (ii) doğrusal olmayan zemin davranışının deplasman, moment ve kesme kuvveti üzerindeki belirgin etkisi. Modelin sonuçları aynı zamanda sonlu eleman modeli sonuçları ile bi-lineer gerilme-gerinme zemin modeli varsayılarak karşılaştırılmıştır. Her iki modelin sonucunda elde edilen sonuçlar özellikle meydana gelen maksimum deplasman değerleri için birbirleriyle iyi eşleşme göstermiştir.en_US
dc.format.extentviii, 47 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVlasov type foundationen_US
dc.subjectSoil stabilizationen_US
dc.subjectShear modulusen_US
dc.titleThe modified Vlasov foundation on nonlinear soil layersen_US
dc.title.alternativeDoğrusal olmayan zemin üzerindeki değiştirilmiş Vlasov temelien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-9196-5216en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10437156.pdfMaster Thesis2.01 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

2,790
checked on May 20, 2024

Download(s)

1,334
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.