Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11985
Title: Simulation of water resources of Tahtalı-Seferihisar sub-basin based on WEAP model
Other Titles: Weap modeline dayalı Tahtalı-Seferihisar alt havzasının su kaynaklarının simülasyonu
Authors: Elçi, Şebnem
Karahan, Sait Mutlu
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Water management
Water resources
WEAP model
Water resources development
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Water is a vital resource for humanity and nature, and the lack of water affects life in all areas. Today, problems such as the inability to protect the status of existing water resources and excessive water withdrawal cause the amount of water to decrease day by day. In addition, conditions such as urbanization and industrialization and the resulting population increase, deterioration of water quality due to chemicals used in agricultural activities, and climate change affect the availability of water resources negatively. In this study, a basin-based water management study was carried out by applying the "Integrated Water Resources Management" approach to the Tahtalı-Seferihisar Sub-Basin located in Turkey, where it is expected to experience water stress in the future. The hydrological (precipitation, flow, evaporation) data of the water resources that are important for the basin and İzmir (Tahtalı, Seferihisar, Ürkmez, and Kavakdere Dams) were used to predict the availability of water resources in the future using the WEAP (Water Evaluation and Planning System) program, and several possible scenarios for water demands/supplies were analyzed. Under these situations, the water budget balances expected to occur 2050 have been estimated. Basically, seven different scenarios were created to transfer possible future possibilities to the program: Reference Scenario, Best Case Scenario, Worst Case Scenario, Report Consumption Scenario, Return Flow Scenario, Population Projection Scenario and Various Forecast Scenario. The water balances that can be obtained under different conditions in each scenario were calculated and compared with each other.
Su, insanlık ve doğa için vazgeçilmez bir kaynaktır ve suyun eksikliği her alanda hayatı etkilemektedir. Günümüzde, mevcut su kaynaklarının durumlarının korunamaması ve aşırı su çekimi gibi sorunların yaşanması, suyun miktar olarak gün geçtikçe azalmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, artan nüfus, gelişen endüstriyel faaliyetler, tarımsal aktivitelerde kullanılan kimyasallar, iklim değişikliği gibi koşullar da suyun kalitesini bozmakta ve kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Gelecekte su stresi durumunu yaşayacak olan ülkemiz için de Tahtalı-Seferihisar Alt Havzası kapsamında "Entegre Su Kaynakları Yönetimi" yaklaşımı uygulanarak havza bazlı bir su yönetimi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada WEAP (Water Evaluation and Planning System) programı kullanılarak, havza ve İzmir için önemli olan su kaynaklarının (Tahtalı, Seferihisar, Ürkmez ve Kavakdere Barajları) hidrolojik (yağış, akış, buharlaşma gibi) verileri kullanılarak gelecekte gerçekleşebilecek ihtimallerin sonuçları irdelenmiş ve bu koşullar altında havzanın 2050 yılına kadar göstereceği su bütçe hesapları bulunmuştur. Olası gelecek ihtimallerin programa aktarılması için temel olarak yedi farklı senaryo oluşturulmuştur: Referans Senaryosu, İyimser Senaryo, Kötümser Senaryo, Rapor Tüketim Senaryosu, Geri Dönüş Akım Senaryosu, Nüfus Projeksiyonu Senaryosu ve Çeşitli Tahmin Senaryosu. Her bir senaryoda farklı durumlar altında elde edilebilecek su bilançoları hesaplanmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 196-201)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11985
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10438100.pdfMaster Thesis15.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

804
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

102
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.