Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11982
Title: Evaluating the impacts of geothermal energy plants on quality of life: Case of Alasehir (Manisa)
Other Titles: Jeotermal enerji santrallerinin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: Alaşehir (Manisa) örneği
Authors: Altındaş, Gamze
Advisors: Velibeyoğlu, Koray
Keywords: Geothermal power plants
Quality of life
Geothermal resources
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Quality of life has been handled with different approaches by many disciplines from past to present, and it has started to be used frequently in the international agenda in order to meet the needs of the increasing world population and to find solutions to problems such as climate change. Due to the multidimensional and complex nature of the concept, there is no consensus on the definition and measurement method. Quality of life definitions, and indicators varies in the context of scale, approach, and method. The study concentrates on the perceived quality of life of people close proximity to geothermal power plants in the case of Alaşehir. First, the indicators used in neighbourhood, rural and environmental quality of life studies were examined and grouped under the parameters of built environment, accessibility, vulnerability, degradation, health, contamination, and resilience. Then, the historical background, usage, geothermal systems, environmental impacts and social acceptance of geothermal energy and geothermal energy studies in Turkey were evaluated. As a result of this evaluation, the participation parameter was added to the research. In line with socio-spatial analysis, the areas under the influence of geothermal power plants were determined and semi-structured interviews were conducted with the parameters. As a result of the analyses and interviews, it has been determined that the impact of geothermal energy on the quality of life in Alaşehir district is perceived through agricultural production. Contamination, vulnerability, and participation parameters come to the fore, and show that geothermal power plants negatively affect the perceived quality of life.
Yaşam kalitesi kavramı, geçmişten günümüze birçok disiplin tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınmış olup günümüzde artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve iklim değişikliği gibi problemlere çözüm üretebilmek amacıyla uluslararası gündemde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kavramın çok boyutlu ve karmaşık yapısı sebebiyle fikir birliği sağlanmış bir tanımı ve ölçüm yöntemi bulunmamaktadır. Yaşam kalitesi tanımları ve indikatörleri ölçek, yaklaşım, ve yöntem bağlamında değişiklik göstermektedir. Çalışma, Alaşehir örneğinde jeotermal santrallere yakın insanların algılanan yaşam kalitesine odaklanmaktadır. Çalışmada ilk olarak mahalle, kır ve çevresel yaşam kalitesi araştırmalarında kullanılan indikatörler incelenerek yapılı çevre, erişilebilirlik, kırılganlık, degradasyon, sağlık, kontaminasyon, ve dirençlilik parametreleri altında gruplandırılmıştır. Daha sonra jeotermal enerjinin tarihsel arka planı, kullanım alanları, jeotermal sistemler, çevresel etkileri ve sosyal kabulü ile Türkiye'deki jeotermal enerji çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda katılım parametresi yaşam kalitesi araştırmasına eklenmiştir. Sosyo-mekansal analizler doğrultusunda jeotermal enerji santrallerin etki alanları tespit edilmiş ve bu alanlarda literatür araştırması sonucu belirlenen parametreleri içeren yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analizler ve görüşmeler neticesinde Alaşehir ilçesinde jeotermal enerjinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin tarımsal üretim üzerinden algılandığı, kontaminasyon, kırılganlık ve katılım parametrelerinin ön plana çıktığı, ve jeotermal enerji santrallerinin algılanan yaşam kalitesini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 88-103)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11982
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10437140.pdfMaster Thesis5.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

754
checked on May 20, 2024

Download(s)

706
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.