Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11981
Title: Restoration and presentation of Byzantine defense structures in Cilicia
Other Titles: Kilikya'daki Bizans savunma yapılarının restorasyonu ve sunumu
Authors: Kenar, Aylin
Advisors: Turan, Mine
Keywords: Historic preservation
Conservation and restoration
Historic buildings
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The aim of this study is to evaluate current restorations and presentations of Byzantine defense structures in terms of sustaining and enhancement of the cultural heritage values and their success in solving conservation problems. So, better management of future interventions may be possible. Case study approach was undertaken: Three castle ruins in Cilicia, Turkey were focused on: Yılan and Feke castles and Kızkalesi in Korykos. The cases are located in the present-day rural areas. They are restored recently. The study consists of literature review, site survey, documentation and analysis of geographic characteristics, historic background, morphologic characteristics, construction technique and material usage and conservation activities of the case studies, identification of the cultural heritage values and conservation problems before and after interventions at the landscape, site and building scales; and discussion of the effects of the interventions on values and problems in comparison with case studies from abroad. As a result, it was determined that interventions were either unsystematic or implemented more than necessary. There is lack of a holistic approach for interventions. While some portions were intervened, others were left in-situ without any interventions. There is a tendency for reconstruction and reintegration in general. It was seen that current interventions either sustain already accumulated cultural heritage values or they have negative impact on them. Consequently, enhancement of values is not observed. Meanwhile, some of the conservation problems were ignored.
Bu çalışmanın amacı, Bizans dönemi savunma yapılarının güncel restorasyon ve sunumlarını kültürel miras değerlerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve koruma problemlerini çözmedeki başarısı açısından değerlendirmek ve gelecekteki benzer restorasyonların daha iyi yönetilmesine katkı sağlamaktır. Vaka çalışması yaklaşımı tercih edilmiş; Türkiye’nin Kilikya bölgesindeki üç kale kalıntısına odaklanılmıştır: Yılan ve Feke kaleleri ve Korykos’ta bulunan Kızkalesi. Kalıntılar günümüzde kırsal alanlarda yer almaktadırlar. Yakın zamanda restore edilmişlerdir. Çalışma kapsamı; yazın taraması, restorasyon müdahalelerinin yerinde incelenmesi; vaka çalışmalarının coğrafi özelliklerinin, tarihi arka planının, morfolojik özelliklerinin, yapım tekniği ve malzeme kullanımının ve koruma faaliyetlerinin belgelenmesi ve analiz edilmesi; müdahale öncesi ile sonrası kültürel miras değerlerinin ve koruma problemlerinin peyzaj, arazi ve yapı ölçeklerinde belirlenmesinden ve müdahalelerin değerler ve problemler üzerindeki etkilerinin yurt dışından seçilen örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışılmasından oluşmaktadır. Sonuç olarak, müdahaleler ya sistematik değildir ya da gereğinden fazla müdahale edilmektedir. Müdahaleler için bütünsel bir yaklaşım eksikliği vardır. Bazı kısımlara müdahale edilirken, diğerleri müdahale edilmeden bırakılmıştır. Genel olarak yeniden yapım ve bütünleme eğilimi vardır. Güncel müdahalelerin kültürel miras değerlerini sürdürdüğü veya olumsuz etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla mevcut değerlere değer katılamamıştır. Diğer yandan, koruma sorunlarının bir kısmı göz ardı edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 181-230)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11981
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10433212.pdfMaster Thesis52.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

854
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

316
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.