Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇavka, Hasan Buraken_US
dc.contributor.authorTadesse, Nebiat Sentayehuen_US
dc.date.accessioned2022-02-07T12:48:21Z-
dc.date.available2022-02-07T12:48:21Z-
dc.date.issued2021-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11953-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 93-96)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe architecture, engineering, and construction (AEC) industry realize the significance of multidisciplinary collaboration, and as a result, the industry has been improving its work trends towards a more collaborative way. However, such improvement has not yet been fully adopted in the academic sector. Since universities are one of the main resources for the job positions in the industry, the current state of curriculum plays an important role in preparing future practitioners and helping to change the industry to a more collaborative trend. Therefore, understanding how multidisciplinary collaboration is being addressed in the curriculum is essential. The purpose of this research is to investigate if a multidisciplinary collaborative approach is being addressed in the current Ethiopian AEC education sector towards the enhancement of collaborative, communicative, and coordinative skills of the students. Data is collected from multiple sources by using different collection methods in order to have a comprehensive understanding of the existing curriculum. Addis Ababa University (AAU), the first university in Ethiopia with the highest number of students in the AEC faculties, is taken as a representative case study. A survey of the students, interviews with academicians, and a comprehensive curriculum review of the available AEC departments has been completed. The convergence triangulation method is used to analyze the data collected from various sources simultaneously. The results of the analysis indicate that various modules, courses, and programs are available that help the students acquire cross-disciplinary and theoretical knowledge, however not enough practical multidisciplinary activities are available. The research also provides insights on the potential of the current AEC curriculum towards achieving a multidisciplinary education system.en_US
dc.description.abstractMimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) endüstrisi multidisipliner işbirliğinin öneminin farkındadır, sonuç olarak sektör daha işbirlikçi bir şekilde çalışma eğilimlerini geliştirmektedir. Ancak, bu tür bir gelişme akademik sektörde henüz tam olarak benimsenmemiştir. Üniversiteler sanayideki iş pozisyonları için ana kaynaklardan biri olduğundan, müfredatın mevcut durumu gelecekteki uygulayıcıların hazırlanmasında ve sektörün daha işbirlikçi bir eğilime değiştirilmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, müfredatta multidisipliner işbirliğinin nasıl ele alındığını anlamak esastır. Bu araştırmanın amacı, mevcut Etiyopya AEC eğitim sektöründe öğrencilerin işbirlikçi, iletişimsel ve koordine edici becerilerinin geliştirilmesine yönelik multidisipliner işbirlikçi yaklaşımın ele alınıp alınmamasını araştırmaktır. Mevcut müfredat hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak için farklı toplama yöntemleri kullanılarak birden fazla kaynaktan veri toplanır. Etiyopya'da AEC fakültelerinde en fazla öğrenciye sahip ilk üniversite olan Addis Ababa Üniversitesi (AAU) temsili vaka çalışması olarak alınıyor. Öğrencilerle ilgili bir anket, akademisyenlerle yapılan görüşmeler ve mevcut AEC bölümlerinin kapsamlı bir müfredat incelemesi tamamlandı. Yakınsama nirengi yöntemi, çeşitli kaynaklardan toplanan verileri aynı anda analiz etmek için kullanılır. Analiz sonucu, öğrencilerin disiplinler arası ve teorik bilgi edinmelerine yardımcı olan çeşitli modüllerin, derslerin ve programların mevcut olduğunu, ancak yeterli pratik multidisipliner aktivitenin mevcut olmadığını göstermektedir. Araştırma ayrıca mevcut AEC müfredatının multidisipliner bir eğitim sistemine ulaşma potansiyeli hakkında da fikir vermektedir.en_US
dc.format.extentix, 106 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMultidisciplinary collaborationen_US
dc.subjectMultidisciplinary education systemen_US
dc.subjectEthiopiaen_US
dc.titleMultidisciplinary collaboration in the current architecture, engineering, and construction education of Ethiopiaen_US
dc.title.alternativeEtiyopya'nın güncel mimarlık, mühendislik ve inşaat eğitiminde çok disiplinli işbirliğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-6214-5964en_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10435829.pdfMaster Thesis1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

182
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

350
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.