Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11928
Title: Uzaktan eğitimin kısa tarihi ve çevrimiçi makina teorisi eğitimi
Other Titles: Brief history of distance education and online theory of machines education
Authors: Kiper, Gökhan
Izmir Institute of Technology
Keywords: Uzaktan eğitim
Çevrimiçi eğitim
Makina teorisi eğitimi
Issue Date: 2021
Publisher: Makina Teorisi Derneği
Abstract: Korona virüs küresel salgını tüm dünyada her seviyede eğitimi olumsuz yönde etkilemiş, eğitimciler alışkın olmadıkları çevrimiçi eğitim araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek ve kullanmak durumunda kalmışlardır. Küresel salgın sonrasında yeniden şekillenecek üniversite eğitimine hazırlıklı olmak için uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek gerekmektedir. Bu çalışmada önce dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin kısa tarihçesi sunulmuş, dana sonra çevrimiçi eğitim araçlarından kısaca bahsedilerek makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek uygulama ile bazı önerilere yer verilmiştir.
Corona virus pandemic had a bad influence on all levels of education all over the world and educators had to rapidly learn how to use online education tools. In order to be prepared for the university education that will be reshaped after the pandemic, instructors should learn about historical development and current state of distance education. This study first presents a brief history of distance education in the world and in Turkey. Then online teaching tools are briefly mentioned and some suggestions are provided through an example of a course on theory of machines.
Description: UMTS 2021 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu 15-17 Eylül / Diyarbakır
URI: https://hdl.handle.net/11147/11928
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uzaktan eğitimin kısa.pdfConference Object1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

680
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

332
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.