Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11719
Title: Mismatch between classroom furniture and student body dimensions: case of İzmir
Other Titles: Sınıf mobilyaları ve öğrenci vücut ölçüleri arasındaki uyumun araştırılması: İzmir örneği
Authors: Kaya, Nazife Aslı
Erkarslan, Önder
Keywords: Ergonomics
Anthropometry
Classroom furniture
Abstract: The aim of the research is to determine the anthropometric measures of school children aged 12-13, who live in Izmir, Turkey, in order to propose anthropometrically appropriate school furniture (desk and chair), and to compare findings with the available classroom furniture produced according to Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education to determine potential mismatches. A total of twelve anthropometric data were collected by convenience sampling from 393 (207 male and 186 female) students. The data were analyzed with the aid of the SPSS v13 software on a desktop computer. Descriptive statistics for each anthropometric dimension are given as mean, standard deviation and 5th and 95th percentile values for male and female in mm. The obtained anthropometric data used for calculating classroom furniture dimensions, sitting height, seat depth, seat width, backrest height and desk height. Mismatches were found when the findings were compared with the Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education.
Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde okuyan 12-13 yaş arası öğrencilerin antropometrik verilerinin belirlenerek onlar için ergonomik uygunlukta okul sırası ve masası ölçülerinin saptanması ve standartları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenerek okulların kullanımına tahsis edilmiş olan sınıf mobilyalarının öğrenciler için uygun olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu kapsamda 393 (207 erkek ve 186 kadın) öğrenciden 12 farklı antropometrik ölçü toplanmıştır. Toplanan ölçüler SPSS v13 yazılımı yardımıyla analiz edilmiş, her ölçü için ortalama, %5 ve %95 olmak üzere betimsel istatistiki değerler elde edilmiştir. Elde edilen antropometrik veriler uygun oturma yüksekliği, oturma genişliği, oturma derinliği, sırtlık yüksekliği ve masa yüksekliği ölçülerinin hesaplanmasında kullanılmış, ve mevcut sıra ve masa ölçüleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş sınıf mobilyası ölçülerinin İzmir ilinde okuyan öğrenciler için uygunluğunun tartışmalı olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://doi.org/10.33439/ergonomi.598932
https://hdl.handle.net/11147/11719
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/426069
ISSN: 2651-4877
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
dcff1ab2-cb66-4281-816f-44481beb161d.pdf372.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

41,968
checked on May 20, 2024

Download(s)

312
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.