Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11708
Title: Long range atmospheric transport of persistent organic pollutants to Izmir
Other Titles: Kalıcı organik kirleticilerin İzmir'e uzun mesafeli atmosferik taşınımı
Authors: Sofuoğlu, Sait Cemil
Sofuoğlu, Aysun
Ayri, İlknur
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Persistent pollutants
Persistent organic pollutants
Environmental pollution
Issue Date: Jul-2021
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Ayri, İ. (2021). Long range atmospheric transport of persistent organic pollutants to Izmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, passive samplers were placed in 10 provinces and an active sampler in Izmir in order to examine the long-range transport of POPs that are released into the environment due to the effects of the war in countries next to our southeast border. The ten cities were classified into three proximity groups: close, middle, and far. According to correlation analysis, central tendency statistics for various congeners showed an increasing trend with proximity to the war zone. However, support by hypothesis testing with Kruskal-Wallis or ANOVA tests were limited: PBDE-183, Σ45PCB and dieldrin in winter, PBDE-28, PBDE-99, PBDE-154, p,p'-DDE, Σ14PBDE and Σ25OCP in the transition period, and PBDE-28, PBDE-99, PBDE-85, PBDE-154, PBDE-190, PCB-52, Σ45PCB, p,p'-DDE and Σ25OCP in the whole sampling period. Back-trajectory frequency analysis of passive sampling indicated that air masses were transported from the war zone to the close region, but it was limited for middle and far regions deeming support by back-trajectory analysis of active sampling not possible, which show that the main route of air masses were Europe, Russia, and the former Soviet Union countries, and North Africa. Concentrations measured by passive air sampling being relatively higher both in the close-group and far-group especially in winter than in the middle-group. The result of passive sampling indicates that the southwest border of Turkey was impacted by POPs which were transported from the war zone while the west of the country was impacted by those from areas in north and northeast.
Bu çalışmada, güneydoğu sınırımızda devam eden savaşın etkileri nedeniyle çevreye salınan KOK'ların uzun mesafeli taşınmasını incelemek amacıyla 10 ile pasif örnekleyici ve İzmir'e bir aktif örnekleyici yerleştirilmiştir. On örnekleme noktası savaş bölgesine olan mesafeye göre yakın, orta ve uzak olarak üç gruba ayrılmıştır. Spearman rank korelasyonunda, çeşitli türdeşlerin merkezi eğilim istatistik değerlerinin savaş bölgesine yakınlık ile artan bir eğilim gösterdiği görülmüştür. Ancak, Kruskal-Wallis veya ANOVA testleri ile hipotez testi desteği sınırlıdır; PBDE-183, Σ45PCB ve Dieldrin kışın, PBDE-28, PBDE-99, PBDE-154, p,p'-DDE, Σ14PBDE ve Σ25OCP geçiş döneminde, tüm örnekleme döneminde değerlendirildiğinde ise PBDE-28, PBDE-99, PBDE-85, PBDE-154, PBDE-190, PCB-52, Σ45PCB, p,p'-DDE ve Σ25OCP için anlamlı sonuç elde edilmiştir. Pasif örneklemenin geri yörünge frekans analizi, hava kütlelerinin savaş bölgesinden yakın bölgeye taşındığını, ancak orta ve uzak bölgeler için sınırlı olduğunu ve aktif örnekleme sonuçlarıyla uyumlu olmadığını göstermiştir. Sonuçlar, hava kütlelerinin ana rotasının Avrupa, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Kuzey Afrika olduğunu göstermektedir. Pasif hava örneklemesi ile ölçülen konsantrasyonlar, özellikle kış aylarında hem yakın grupta hem de uzak grupta orta gruba göre nispeten daha yüksektir. Pasif örnekleme sonuçları, Türkiye'nin güneybatı sınırına yakın alanların savaş bölgesinden taşınan KOK'lardan etkilendiğini gösterirken, ülkenin batısının kuzey, kuzeydoğu ülkeleri tarafından KOK'lardan etkilendiğini göstermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Environmental Engineering, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 127-141)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11708
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10175810.pdfMaster Thesis58.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.