Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEroğlu, Ahmet Eminen_US
dc.contributor.authorBildik, Zeynepen_US
dc.date.accessioned2021-11-19T07:22:32Z-
dc.date.available2021-11-19T07:22:32Z-
dc.date.issued2021-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11691-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemistry, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 46-47)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAspirin is the most preferred pain reliever among the people. Salicylic acid (SA) is the drug active ingredient of aspirin and has an antipyretic, analgesic, and anti-inflammatory properties. It is also used in the treatment of acne, fungus, varicose veins, and calluses. The aim of this project is to prepare Fe and Fe-Ni based molecularly imprinted polymers (MIPs) for solid phase extraction of salicylic acid and then determine it with HPLC-DAD. MIPs were prepared by using methanol as porogen, 4- vinyl pyridine as monomer, ethylene glycol dimethacrylate cross linker and the analyte, salicylic acid, as the template. Fe and Fe-Ni is used to prevent the hydroxyl and carboxyl groups in the structure of salicylic acid from forming hydrogen bonds between themselves. In this study, a magnetic molecular imprinting solid phase extraction (MMISPE) methodology was proposed for determination of salicylic acid to HPLC-DAD analysis. For this goal, critical experimental parameters of MMISPE method were optimized and determined as follows; sorbent amount of 25.0 mg for 10.0 mL of 5.0 mgL-1 working solution, sorption time of 30 min and MeOH: Acetic acid (9:1) as desorption solvent. The proposed method was repeated with same sorbent and MIPs show quantitative sorption in three times. For characterization of MIPs and NIPs, EDX and XRD analysis was done. In XRD diffractogram, the peaks are relatively low intensities indicate that the material is mostly amorphous. Also, Fe and Ni peak cannot observe because of the trace amount of Fe and Ni in the polymer in the EDX graph.en_US
dc.description.abstractAspirin, insanlar arasında en çok tercih edilen ağrı kesicidir. Salisilik asit (SA), aspirinin ilaç aktif bileşenidir ve ateş düşürücü, analjezik ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Akne, mantar, varis ve nasırların tedavisinde de kullanılmaktadır. Öte yandan aşırı kullanımı alerjik reaksiyonlara ve çeşitli kanamalara neden olabilir. Bu projenin öncelikli amacı, demir ve demir-nikel bazlı moleküler baskılanmış polimer (molecularly imprinted polymers, MIPs) sentezi ile salisilik asitin katı faz ekstraksyionu için hazırlanması ve sonrasında HPLC-DAD ile tayin edilmesidir. MIP'ler monomer olarak 4-vinilpiridin, çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol dimetakrilat, porojen olarak methanol ve şablon analit olarak salisilik asit kullanılarak hazırlanmıştır. Salisilik asidin yapısında bulunan karboksil ve hidroksil grubun kendi arasında hidrojen bağı yapmasını engellemek için demir ve demir-nikel kullanılmıştır. Bu çalışmada, salisilik asitin HPLC-DAD ile tayini öncesinde moleküler baskılanma polimer katı faz ekstraksiyonuna (MISPE) dayanan bir methodoloji önerilmektedir. Bu amaçla MISPE metodunun kritik deneysel parametleri optimize edilmiş; bu değerler, çözelti pH'sı 6.0, 10.0 mL 5 mgL-1 çalışma çözeltisi için sorbent miktarı 25.0 mg, sorpsiyon süresi 30 dakika ve desorpsiyon çözeltisi olarak 90:10'luk MeOH:Asetik asit olarak belirlenmiştir. Önerilen yöntem aynı sorbent ile tekrarlandı ve MIPs üç kez nicel sorpsiyon kapasitesi göstermetedir. MIP ve NIP karakterizasyonu için EDX ve XRD analizi yapıldı. XRD difraktogramında, düşük şiddetli spektrumlar gözlenlendi, bu da malzeminin çoğunlukla amorf bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ayrıca, EDX grafiğinde, polimerdeki demir ve nikel miktarının az olmasından dolayı demir ve nikel spekturumları gözlenememiştir.en_US
dc.format.extentx, 47 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSalicylic aciden_US
dc.subjectMolecularly imprinted polymersen_US
dc.subjectExtraction (Chemistry)en_US
dc.subjectSolid phase extractionen_US
dc.titlePreparati̇on of Fe and Fe-Ni based molecularly imprinted polymer for solid phase extraction of salicylic aciden_US
dc.title.alternativeSalisilik asidin katı faz ekstraksiyonu için demir ve demir nikel bazlı moleküler baskılanmış polimerlerin hazırlanmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0003-2238-9021en_US
dc.authoridBildik, Z. (2021). Preparati̇on of Fe and Fe-Ni based molecularly imprinted polymer for solid phase extraction of salicylic acid. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technologyen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10417713.pdfMaster Thesis4.43 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

164
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.