Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11655
Title: Bilgi merkezlerinde yönetim ve teknik hizmetler: Açık erişim uygulamaları
Authors: Gürdal, Gültekin
Can, Gönül Kafalı
Keywords: Bilgi merkezleri
Kütüphane
Kütüphane yönetimi
Bilgi merkezi yönetimi
Açık erişim
Açık bilim
Açık veri
Akademik kütüphaneler
Açık arşivler
Publisher: Hiperyayın
Abstract: Scientific communication, including the process of generating, publishing, provide access, and long-term preservation of scientific knowledge, has changed rapidly in parallel with the developments in information technologies. With the transformation of publishing into the electronic environment, a signicifant part of the traditional publishing processes have disappeared and the amount of scientific output has increased gradually. In parallel, the cost of access to scientific knowledge has also continued to increase and became unsustainable. Academic libraries that have an important role in scientific communication, have been naturally advocates for open access, and they have been an important part of the discussions about these issues. In this chapter, firstly, developments in the world and Turkey about open access and the roles of the librarians in these developments are described. Afterwards, it is explained that how open access changed the concepts in services and the roles and responsibilities of academic libraries, and how it affects the work on collection development and technical services with the aim of contributing to the studies carried out in academic libraries.
Bilimsel bilginin üretilmesi, yayınlanması, okuyucuya ulaştırılması ve uzun dönemli korunması süreçlerini içeren bilimsel iletişim, bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak hızla değişmiştir. Yayıncılığın internet ile beraber elektronik ortama dönüşümüyle geleneksel yayıncılık süreçlerinin önemli bir bölümü ortadan kalkmış ve bilimsel çıktı sayısı giderek artmıştır. Buna paralel olarak bilgiye erişim maliyetleri de sürekli artmış ve sürdürülemez duruma gelmiştir. Bu süreçte bilimsel bilginin önündeki engelleri kaldıracak açık erişim, açık arşivler, açık erişim dergiler, açık bilim, açık veri kavramları ortaya çıkmış ve “açıklık kültürü” birçok açıdan tartışılmaya başlanmıştır. Bilimsel iletişim içerisinde önemli bir yere sahip olan akademik kütüphaneler/bilgi merkezleri doğal olarak açık erişim ve açık bilimin savunucuları arasında yer almışlar ve konu ile ilgili tartışmaların önemli bir parçası olmuşlardır. Kitabın bu bölümünde öncelikle açık erişim ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ve bu gelişmelerde kütüphanecilerin üstlendikleri roller anlatılmaktadır. Daha sonra ise açık erişimin akademik kütüphanelerdeki/bilgi merkezlerindeki görev ve sorumluluklarda, hizmet anlayışında ne tür değişikliklere yol açtığı, koleksiyon oluşturma, teknik hizmetler ile ilgili çalışmaları nasıl etkilediği konularına değinilerek, bu konularda kütüphanelerde/bilgi merkezlerinde yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/11655
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11655.pdf903.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

728
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

552
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.