Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHızal, Çağlayan-
dc.date.accessioned2021-11-06T09:23:34Z-
dc.date.available2021-11-06T09:23:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1300-3453-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.18400/tekderg.739610-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11224-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/535435-
dc.description.abstractIn recent years, the problem of vibration-based model updating of structures has been increasingly attracting the attention of researchers. In general sense, the corresponding studies available in the literature can be classified as deterministic and probabilistic methods. In this context, various implementations are available for the deterministic and probabilistic approaches. This study, however, presents an alternative approach based on the maximum likelihood estimation. In the proposed methodology, the modelling errors are considered by using a non-dimensional Rayleigh ratio, in addition to the measurement errors. System model parameters are updated via a probability density function obtained by the assumption that the measurement and modelling errors follow normal distribution. The reliability of the proposed method has been verified by one numerical and one experimental application. According to the results, it is observed that the proposed method gives rather reasonable solution. © 2021 Turkish Chamber of Civil Engineers. All rights reserved.en_US
dc.description.abstractMatematiksel yapı modellerinin titreşim verileri kullanılarak güncellenmesi konusu, son yıllarda giderek artan bir şekilde araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu hususta literatüre sunulan yöntemler genel olarak deterministik ve olasılıksal olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda hem deterministik hem de olasılıksal model güncelleme yöntemlerinin birçok varyasyonu yer almaktadır. Bu çalışmada ise maksimum olasılık tahminine dayalı alternatif bir yaklaşım sunulmaktadır. Önerilen yöntemde, modal tanılama sırasında öngörülen ölçüm hatalarının yanı sıra model hatası da boyutsuz bir Rayleigh oranı üzerinden dikkate alınmaktadır. Sisteme ait model parametreler, ölçüm ve modelleme hatalarının normal dağılım göstereceği kabulüyle oluşturulan bir olasılık yoğunluk fonksiyonu üzerinden hesaplanmaktadır. Sunulan yöntemin güvenirliği bir sayısal ve bir deneysel uygulama üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre önerilen yöntemin oldukça makul sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir.-
dc.language.isotren_US
dc.publisherTurkish Chamber of Civil Engineersen_US
dc.relation.ispartofTeknik Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaximum likelihood estimationen_US
dc.subjectModal identificationen_US
dc.subjectModel updatingen_US
dc.subjectMultiple measurement setsen_US
dc.titleSonlu eleman modellerinin maksimum olasılık tahmini ile güncellenmesien_US
dc.title.alternativeFinite element model updating by using maximum likelihood estimationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage11175en_US
dc.identifier.endpage11196en_US
dc.identifier.wosWOS:000715342100005en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85117000297en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18400/tekderg.739610-
dc.contributor.affiliation01. Izmir Institute of Technology-
dc.authorscopusid57188836784-
dc.identifier.trdizinid535435en_US
dc.identifier.wosqualityQ4-
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.18400-tekderg.739610-1110445.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

92
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.